Skip to main content
01.09.2022 | ה אלול התשפב

פרויקט "נחיתה רכה" לסטודנטים חדשים

סטודנטים חדשים מוזמנים להצטרף לפרויקט שבו יקבלו ליווי ויעוץ מסטודנטים וותיקים

תמונה
orientation

אגודת הסטודנטים מזמינה סטודנטים חדשים, להצטרף לפרויקט "נחיתה רכה". 

במסגרת הפרויקט יקבלו הסטודנטים ליווי של סטודנטים ותיקים מהם, שישמשו להם כחונכים ויעניקו להם סיוע וייעוץ אישי לאורך כל שנת הלימודים הראשונה - בנושאים אקדמיים, בתחום החברתי וכן בכל הקשור לאוריינטציה בקמפוס ובלימודים. להרשמה לפרויקט

לשאלות ופרטים נוספים על הפרויקט, ניתן לפנות לאגודת הסטודנטים בפייסבוק או בטלפון (הודעות בלבד) – 03-5317476.