Skip to main content

תוכנית ראשונים

לבוגרי ובוגרות מוסדות חינוך חרדים

אוניברסיטת בר-אילן בהיותה מוסד אקדמי מוביל, מבוקש ובעל השפעה רואה חשיבות רבה בשילוב סטודנטים וסטודנטיות בוגרי מוסדות חינוך חרדיים הן במסגרת לימודים בהפרדה והן במסגרת לימודים משולבים בקמפוס הכללי.
במסגרת תוכנית ראשונים סטודנטים וסטודנטיות חרדים זכאים להקלות ולהתאמות בתנאי הקבלה ונהנים מליווי לאורך תקופת לימודיהם החל בתהליך הרישום והקבלה ללימודים דרך יצירת מעטפת אקדמית תומכת, סיוע בשיעורי עזר, אבחונים, הגשת מלגות וסיוע ומענה מול המחלקות השונות.

צור קשר

רכזת סטודנטים חרדים