Skip to main content

תואר אקדמי לחרדים באוניברסיטת בר-אילן

חרדים

תוכנית ראשונים לבוגרי ובוגרות מוסדות חינוך חרדים

אוניברסיטת בר-אילן בהיותה מוסד אקדמי מוביל, מבוקש ובעל השפעה רואה חשיבות רבה בשילוב סטודנטים וסטודנטיות בוגרי מוסדות חינוך חרדיים הן במסגרת לימודים בהפרדה והן במסגרת לימודים משולבים בקמפוס הכללי.
במסגרת תוכנית ראשונים סטודנטים וסטודנטיות חרדים זכאים להקלות ולהתאמות בתנאי הקבלה ונהנים מליווי לאורך תקופת לימודיהם החל בתהליך הרישום והקבלה ללימודים דרך יצירת מעטפת אקדמית תומכת, סיוע בשיעורי עזר, אבחונים, הגשת מלגות וסיוע ומענה מול המחלקות השונות.

צור קשר

לפניות בנושא אפשר לפנות לרכזת סטודנטים חרדים