Skip to main content
19.08.2021 | יא אלול התשפא

דילמת הרופא - איזה חולה יש להציל קודם?

תארו לכם מצב שבו יש לכם מכונה מצילת חיים אחת אבל שני חולים זקוקים לה כדי לשרוד. מה הייתם עושים?

דילמת הרופא מתייחסת למצב שבצורה פשטנית ניתן לסכמו כך: מה עושים כאשר מספר הטכנולוגיות הרפואיות קטן יותר ממספר החולים שזקוקים להן? לדוגמה, בבית החולים יש מכשיר הנשמה אחד ושני חולים שזקוקים לו. כיצד בוחרים מי יקבל את הטיפול ומי לא? פרופ' ארנה טל מהמחלקה לניהול באוניברסיטת בר-אילן היא מומחית לתיעדוף טכנולוגיות רפואיות במצב של מחסור. בפודקסט "דילמת הרופא – איזה חולה להציל קודם" מסבירה פרופ' טל כיצד מתקבלות החלטות קשות כאלה ומהם השיקולים שעליהם נשענים הרופאים ומקבלי ההחלטות.

Remote video URL

להאזנה ולהורדה בחינם של "בר-דעת" אפליקציית הפודקסטים של בר-אילן

"טכנולוגיות רפואיות" עשויות להיות מכשירים כמו מכונת דיאליזה או מכונת הנשמה, תרופות יקרות, אברים להשתלה ואמצעים מצילי חיים אחרים. בעולם הרפואה המודרני מתקיימות שתי מגמות הפוכות: מצד אחד הטכנולוגיות הרפואיות מתרחבות, משתכללות ומשתפרות וכך יש יותר דרכים לסייע לחולים. מצד שני הפער בין היצע ובין ביקוש בתחום הבריאות הולך ומעמיק (ונכון לא רק לטכנולוגיות אלא גם לזמינותם של אנשי צוות, למשל). מצב זה הופך את דילמת הרופא לרלוונטית מתמיד, ומשבר הקורונה מדגים זאת היטב. בישראל, שבה פועלת מערכת בריאות ציבורית המחויבת כלפי כל הציבור, המצב חמור פחות, אך במדינות כמו איטליה האילוץ לבחור את מי להציל הפך למציאות חייהם של הרופאים. האם לתעדף ילד שעוד לא חווה את החיים ויש סיכוי טוב להצילו, אישה בת 40 המפרנסת משפחה או קשיש שכל חייו שילם ביטוח בריאות ומצבו קשה?

בפודקסט מפרטת פרופ' טל את שיקולי התעדוף המיוחסים לכל קבוצת גיל ומראה כיצד השיקולים המכריעים משתנים בין מדינות ובין אנשי מקצוע לבין הציבור הרחב. זוהי דילמה אתית ואין בה תשובה אחת נכונה - נורמות מקצועיות ותרבותיות הן אלה שמטות את הכף.

להאזנה ולהורדה בחינם של "בר-דעת" אפליקציית הפודקסטים של בר-אילן