Skip to main content
24.01.2022 | כב שבט התשפב

נוער בסיכון בתקופות משבר

בתקופה שבה הלימודים מקוונים גובר גם הסיכון לנשירה ממערכת החינוך. מה ניתן לעשות כדי למנוע אותה?

בתקופת הקורונה כשהלימודים הפכו למקוונים, גובר גם הסיכון לנשירה ממערכת החינוך, במיוחד בקרב נוער בסיכון. פרופ' שלמה רומי מבית הספר לחינוך מצביע על הסימנים המוקדמים לנשירה בקרב נוער בסיכון ומה ניתן לעשות כדי למנוע אותה. בפודקאסט גם מובאים מחקריהם של פרופ' עמנואל גרופר, ד"ר דפנה עציון, ד"ר זאב קאים וד"ר לירז יעקובי-זילברברג.

Remote video URL