Skip to main content
 

מתחילים ללמוד לתואר בסמסטר ב' אביב 2024

מגוון רחב של תוכניות לימוד לתואר ראשון ולתואר שני נפתחות בסמסטר ב'. אל תפספסו את השנה והתחילו ללמוד לתואר כבר במאי 2024

  

יום פתוח 10.2

יודעים מה תרצו ללמוד? אפשר להתחיל את הלימודים לתואר כבר בסמסטר אביב, במאי 2024.  

נציגי מרכז השירות והגיוס זמינים לשאלות כלליות בנוגע ללימודים.

להרשמה לסמסטר ב' אביב תשפ"ד 

אם אינכם עומדים בתנאי הקבלה, תוכלו להירשם למכינות, ומכינה לרפואה

תוכניות הלימודים בסמסטר ב' אביב תשפ"ד

תוכניות לימודים לתואר ראשון

טבלה
מחלקה, פקולטה שם התוכנית
הפקולטה למדעים מדויקים

מדעי המחשב

הפקולטה להנדסה

הנדסת חשמל

הפקולטה להנדסה

הנדסת מחשבים

הפקולטה להנדסה

הנדסת תוכנה

הפקולטה להנדסה

הנדסת חומרים

הפקולטה להנדסה

הנדסת נתונים

הפקולטה להנדסה

הנדסת תעשייה ומערכות מידע

המערך לתוכניות ייעודיות

רב תחומי במדעי החברה (תוכנית יהלום)

המערך לתוכניות ייעודיות

רב תחומי במדעי החברה (תוכנית חץ)

המערך לתוכניות ייעודיות

זרועות הביטחון (תוכנית מגן)

הפקולטה למדעי היהדות

רב תחומי מדעי היהדות

הפקולטה למדעי היהדות

אומנות יהודית

תוכניות לימודים לתואר שני

טבלה
מחלקה, פקולטה שם התוכנית
הפקולטה למשפטים

לימודי משפט ללא משפטנים

תחילת הלימודים ב-07/03/2024
הפקולטה למשפטים

משפטנים

תחילת לימודים ב-07/05/2024
המחלקה לכימיה

כימיה בלי תיזה

בית הספר למנהל עסקים

מסלול דו-שנתי- תוכנית המנהלים EMBA

המחלקה לאמנות יהודית

אמנות יהודית

מכינות

טבלה
* ללא הנחה בדמי הרישום
מחלקה, פקולטה שם התוכנית
הפקולטה למדעי החיים

מכינה לרפואה

מכינה קדם אקדמית

מכינות 30+

תוכנית 30+ מסלול מקוצר לאנשים עובדים