Skip to main content
 

לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019

טבלה

אירוע

תאריך

יום ראשון ללימודים

יום ראשון, ה' בחשון תשע"ט, 14 באוקטובר 2018

חופשת חנוכה

יום ראשון, א' בטבת תשע"ט, 9 בדצמבר 2018
(בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 16:00)

צום י' בטבת (אין לימודים)

יום שלישי, י' בטבת תשע"ט, 18 בדצמבר 2018

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

יום רביעי, י' בשבט תשע"ט, 16 בינואר 2019

חופשה בין הסמסטרים

מיום חמישי, י"א בשבט תשע"ט, 17 בינואר 2019
עד יום רביעי, ט"ו באדר א' תשע"ט, 20 בפברואר 2019 (כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום חמישי, ט"ז באדר א' תשע"ט, 21 בפברואר 2019

חופשת פורים

מיום רביעי, י"ג באדר ב' תשע"ט, 20 במרץ 2019
עד יום שישי, ט"ו באדר ב' תשע"ט, 22 במרץ 2019

חופשת פסח

מיום חמישי, ו' בניסן תשע"ט, 11 באפריל 2019
עד יום שישי, כ"א בניסן תשע"ט, 26 באפריל 2019 (כולל)

חידוש הלימודים

יום ראשון, כ"ג בניסן תשע"ט, 28 באפריל 2019

יום הזיכרון ויום העצמאות (מוקדם)

מיום רביעי, ג' באייר תשע"ט, 8 במאי 2019
עד יום שישי, ה' באייר תשע"ט, 10 במאי 2019 (כולל)

חופשת יום ירושלים

יום ראשון, כ"ח באייר תשע"ט, 2 ביוני 2019

יום הסטודנט

מיום חמישי, ג' בסיון תשע"ט, 6 ביוני 2019 (משעה 14:00 ואילך)
עד יום שישי, ד' בסיון תשע"ט, 7 ביוני 2019

חופשת חג שבועות

מיום ראשון, ו' בסיון תשע"ט, 9 ביוני 2019
עד יום שני, ז' בסיון תשע"ט, 10 ביוני 2019 (כולל)

יום אחרון ללימודים בסמסטר ב'

יום שישי, י"ח בסיון תשע"ט, 21 ביוני 2019

חופשת בחינות סמסטר ב'

מיום ראשון, כ' בסיון תשע"ט, 23 ביוני 2019
עד יום שישי, א' במנחם אב תשע"ט, 2 באוגוסט 2019 (כולל)

סמסטר קיץ

מיום ראשון, ג' במנחם אב תשע"ט, 4 באוגוסט 2019
ועד יום שישי, י"ג באלול תשע"ט, 13 בספטמבר 2019 (כולל)

יום ראשון ללימודים בתש"פ

יום ראשון, כ"ח בחשון תש"פ, 27 באוקטובר 2019

מועדים של המגזר הלא-יהודי עד סוף שנה"ל תשע"ט (בכפוף לנוהל המצ"ב)

הערות:

הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון (יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל).
 
ביום רביעי, ח' בחשון תשע"ט, 17 באוקטובר 2018, בשעות 14:00-12:00, יתקיים מופע פתיחת שנה של אגודת הסטודנטים. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.
 
ביום ראשון, י"ב בחשון תשע"ט, 21 באוקטובר 2018, בשעות 14:00-12:00, תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.
 
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ט, 1 במאי 2019, ייפסקו הלימודים בשעה 18:00.
 
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום חמישי, כ"ז בניסן תשע"ט, 2 במאי 2019, בשעות 14:00-12:00, תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.
 
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום שלישי, ב' באייר תשע"ט, 7 במאי 2019, לא יתקיימו לימודים בין השעות 14:00-12:00 עקב קיום עצרת זיכרון. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 17:00.
 
בחינות לקורסי יסוד יתקיימו ביומיים הראשונים לחופשת הבחינות: ימים חמישי ושישי, י"א וי"ב בשבט תשע"ט, 17 ו-18 בינואר 2019, ובימים ראשון ושני, כ' וכ"א בסיון תשע"ט, 23 ו-24 ביוני 2019.
 
מועדים מיוחדים לבחינות סמסטר א' יתקיימו בימים חמישי ושישי כ"ה וכ"ו באייר תשע"ט, 30 ו-31 במאי 2019, ובימים חמישי ושישי, ג' וד' בסיון תשע"ט, 6 ו-7 ביוני 2019.
 
מועדים מיוחדים לבחינות סמסטר ב' יתקיימו בימים חמישי שישי וראשון, כ"ה כ"ו וכ"ח בתשרי תש"פ, 24 25 ו-27 באוקטובר 2019.
 
זמני תפילת מנחה בבית הכנסת: 12:30, 13:35, 14:30, 15:35

זמני תפילת ערבית בבית הכנסת: 17:35, 19:35