Skip to main content
 

מרצה מצטיין תשע"ב


Remote video URL

טקס "מרצה מצטיין" הוא אחד הטקסים החשובים ביותר באוניברסיטה ומטרתו לעודד מצויינות בטקס הוכרזו 20 המרצים המצטיינים באוניברסיטה. 10 מרצים בסגל הבכיר ו-10 בסגל הזוטר, שנבחרו ע"י ועדה מיוחדת בראשותה של סגנית הרקטור.

פרופ' מירי פאוסט, סגנית הרקטור, שהנחתה את הטקס, אמרה: "היום אנו מוקירים את המרצים שטובים מאחרים: פועלים ברמת ההוראה ומסייעים לאחרים, הם "עושים את שלהם" ומעל ומעבר לזה. עובדה היא, כי החוקרים המצטיינים הם הם גם המורים המצטיינים כי זו הצטיינות – לאורך כל הדרך. אתם תורמים לכך שהמקום הזה, אוניברסיטת בר-אילן, הופך למקום טוב יותר".

על קידום ההוראה באוניברסיטה, אמרה פרופ' פאוסט: "לשכת הרקטור ולשכת סגן הרקטור, עושים מאמצים גדולים לקידום ההוראה ומעודדים שימוש באמצעי הוראה חדשניים. 'המרכז לקידום הוראה', שהוקם ע"י פרופ' חיים טייטלבאום, בהיותו סגן הרקטור, ושבראשו עומדת ד"ר יהודית אורבך, עוסק בשיפור ההוראה ומקיים סדנאות מגוונות בנושאים שונים.

פרופ' משה קוה, נשיא האוניברסיטה, אמר בטקס: "מרצים מגיעים להצטיינותם בדרכים שונות והודות לתכונות מגוונות שיש להם, ואין דרך אחת להשגת מצוינות בהוראה. עם זאת, מחקרים מצביעים על כמה מדדים בסיסיים המשותפים לכל חברי הסגל המוגדרים כמרצים מצטיינים, וביניהם: התלהבות אינטלקטואלית, כישורי תקשורת טובים, יצירת קשר בין- אישי עם הסטודנטים, וקידום המוטיבציה שלהם, מחויבות להוראה הכוללת הכנה מדוקדקת של השיעור ושימוש בפרקטיקות מרתקות, וכאמור, חתירה למצויינות מחקרית. מי שמשתתף ומבקר בכיתתו של מרצה המוגדר כמצטיין, צריך לחוש, כי קיים מה שאנו קוראים "חשמל באוויר" בכל שיעור ושיעור, ולא "קיר של זכוכית" היוצר נתק מול המרצה. ואולי, המעלה הגדולה ביותר של מרצה מצטיין, היא בכך שהוא חושף בפני התלמיד לא רק את עושרו של המרצה, אלא, את עושרו שלו, של התלמיד, ויוצר אצלו הנעה לחקור, ללמוד, ולהשכיל".

פרופ' חיים טייטלבאום, רקטור האוניברסיטה, עמד בדבריו על כך שמצויינות יכולה להיות בכל גיל. הרקטור ציין את הקריטריונים לבחירה ושבח את עובדי לשכת סגנית הרקטור העוסקים בקידום וטיפוח ההוראה. פרופ' טייטלבאום שבח את ד"ר יהודית אורבך העומדת בראש המרכז לקידום הוראה על עבודתה ועל הכנס המצויין שערכה לאחרונה בנושא טוהר ההוראה".

לכבוד המצטיינים הוקרן סרטון המציג את "המודל שלי להוראה מצויינת, מרצה שאהבתי במיוחד" מפי 20 המרצים המצטיינים. הסרט הופק ביחידה לטלויזיה ולמולטימדיה של הפקולטה למדעי החברה, בניהולו של אמיר בן-דוד. ערכה: מיכל שמולי. גרפיקה: חגית וינברג.

ואלו שמות המרצים המצטיינים (לפי סדר האלף-בית):

 • ד"ר אפרת אביב (לימודי המזרח התיכון)
 • הרב ד"ר מיכאל אברהם (המדרשה לנשים)
 • ד"ר שרון אהרונסון-להבי (ספרות משווה)
 • ד"ר גאולה אלימלך (ערבית)
 • ד"ר אהוד בודנר (מוזיקה והחוג המשולב למדעי החברה)
 • ד"ר יואב ברגמן (החוג המשולב למדעי החברה)
 • ד"ר יעל גרינברג (אנגלית)
 • ד"ר רמי דון (מדעי החיים)
 • פרופ' גיל דיזינדרוק (פסיכולוגיה)
 • ד"ר הדר דנציג-רוזנברג (משפטים)
 • גב' שולמית הרן (תרגום וחקר התרגום)
 • ד"ר מאיה כהן מלייב (חינוך)
 • ד"ר יוסף ליברזון (הסטוריה כללית)
 • ד"ר בני מוטרו (מדעי החיים)
 • ד"ר עופר מרדר (לימודי א"י וארכיאולוגיה)
 • גב' לואי פולב (מתמטיקה)
 • ד"ר יוליה פנסו (התוכנית למדעי המוח)
 • ד"ר לילך רוזנברג (לימודי א"י וארכיאולוגיה)
 • פרופ' אהרן שמש (תלמוד ותושב"ע)
 • ד"ר אורית שפי (הנדסה)

 

2012