Skip to main content
 

לימודי יסוד ביהדות

עולם רחב ומגוון של קורסי העשרה וידע בתחומים הקשורים ביהדות, בהיסטוריה, בחברה הישראלית ובמורשת

'לימודי היסוד ביהדות' הם שם כולל לאסופה רחבה ורב-גונית של קורסי החובה לתואר. קורסי היהדות בבר-אילן מציעים עולם רחב של תוכניות לימוד מרתקות החל ב:"השתקפות התורה בזמר העברי", דרך "מיניות ומגדר במיסטיקה היהודית בעת החדשה" וכלה ב"מלאכים וגיבורי-על בסיפורי התלמוד". הקורסים חושפים את הסטודנטים למכלול ההיבטים של חיינו כיהודים מימי התנ"ך ועד ימינו אלה, בישראל ובתפוצות. ניתן לבחור את לימודי היסוד ביהדות מתוך היצע של מאות קורסים המתקיימים במסגרת בית הספר ללימודי יסוד ביהדות, המדרשה ובית המדרש. 

ידע, חוויה וזהות

בכל אוניברסיטה בישראל, סטודנטים נדרשים ללמוד במסגרת התואר מספר קורסי חובה שאינם בתחום ההתמחות שלהם. אוניברסיטת בר-אילן קבעה עוד מימי הקמתה, כי קורסי החובה הנלמדים בה, יעסקו בנושאים הקשורים ליהדות, למסורת, להיסטוריה הישראלית, לפילוסופיה היהודית ולזהות הישראלית, וזאת, בכדי להעשיר את הידע של הסטודנטים בכל הנוגע למקורות הישראלים ולמורשת היהודית. 

סיעור מוחות והתפתחות רוחנית

לימודי היהדות מתקיימים באווירה אינטלקטואלית, עם דיונים בין המשתתפים ומותאמים לאנשים מרקעים שונים ומתחומי לימוד שונים. השיח שנוצר בין דתיים וחילונים, חרדים ומסורתיים, סטודנטים יהודים ולא-יהודים מעשיר את תהליך הלמידה.

בית הספר ללימודי יסוד ביהדות, השוכן בבית מורשת ישראל ע"ש ג'ק וגיטה נגל, מאפשר תהליך לימוד משולב בכלים דיגיטליים-אינטרנטיים, המקדם דיונים קבוצתיים.

לימודים תורניים בשילוב תואר אקדמי

המורשת היהודית היא חלק בלתי נפרד מ"המהות הבר-אילנית", והתרבות היהודית באה לידי ביטוי במישור האקדמי והתרבותי כאחד. במסגרת מבחר קורסי היהדות, ישנם אף מקומות נוספים שמציעים קורסים מגוונים: בית המדרש (לגברים) והמדרשה (לנשים) מהווים את שני חלקיו של המכון הגבוה לתורה, המציע תוכניות, מפגשים ושיעורים מיוחדים עם תכנים תורניים ורוחניים מאתגרים.

תוכניות הלימוד בבית המדרש ובמדרשה מותאמות גם לסטודנטים ללא רקע דתי, וזוהי הזדמנות מיוחדת עבורם להיחשף לא רק לתכנים היהודיים, אלא גם לצורת הלימוד היהודית - בחברותא, בדיונים, בהתפלמסויות לוגיות מול המורה, שמאתגר את הלומדים עם שאלות קיומיות, תוך כדי דיון מעמיק בהן. זוהי גם הזדמנות מצוינת להתוודע לאנשי רוח מהשורה הראשונה, לצד חוקרות וחוקרים המומחים בתחומם.

מלגות במכון הגבוה לתורה

חלק מתוכניות הלימוד מזכות במלגה במכון הגבוה לתורה בבר-אילן, ולצורך ההשתתפות בהן, נדרש לעשות ראיון קבלה. כך לדוגמה, במדרשה מוצעת תוכנית "מתיבתא" לסטודנטיות מכל התארים המעוניינות להעמיק בלימודי יהדות. תוכנית נוספת היא "תוכנית עתודה" לתלמידות תואר ראשון הלומדות במסגרת העתודה הצבאית ומעוניינות בחיזוק החיבור לתורה.

תקנוני הקורסים

תקנוני הקורסים באוניברסיטת בר-אילן דורשים מכל הסטודנטים להשתתף בקורסי יסוד ביהדות, המתחלקים לארבעה תחומים: תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל ותולדות ישראל. הקורסים ניתנים לבחירה במגוון מקומות וזמני לימוד (קורסים בזום, קורסים מתוקשבים), כולל בבית הספר ללימודי יסוד, במדרשה, בכולל ובפקולטה ליהדות.

לסטודנטים בתואר ראשון דרושים 10 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות. בתואר שני, בוגרי תואר ראשון בר-אילן חייבים ב-2 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות מתוך ארבעת התחומים, בעוד שמי שאינם בוגרי בר-אילן חייבים ב-4 ש"ש. סטודנטים שלא למדו בבר-אילן חייבים ב-4 ש"ש, ואלו שלמדו שני תארים בבר-אילן ושילמו את הדרישות בלימודי יסוד ביהדות, פטורים מלימודים אלו.

לבירור תמהיל הקורסים בתואר ניתן לפנות למנהל הסטודנטים

לבחור מבין כ-400 קורסים מגוונים

בין הקורסים המוצעים ניתן למצוא עשרות אפשרויות, כולל יהדות בשנות האלפיים, עיונים בבעיות לאומיות בישראל, נישואין וגירושין בהלכה, ועוד, המציעים נקודות מבט חדשות ומרעננות על חיינו כיהודים וישראלים.