Skip to main content
 

גן ע"ש נתן שאפל

גן הנדסה – נבנה בהשראת 'שירת הים', אחת משלוש השירות שבתורה

נתן שאפל

כמו כן שימשו השראה לגן, דבריו של המדען גלילאו גליליי שנחשב לאבי הפיזיקה המודרנית: "אל לנו לאנשים בעלי המוחות הסופיים לעסוק בדברים הקשורים באינסוף".

בבסיס התכנון הרעיוני עומדים מושגי הרציפות והאי רציפות – סוגיות שמעסיקות את אנשי המדע מהעת העתיקה ועד ימינו.

shapell
נתן שאפל

 

נתן שאפל

 

נתן שאפל

 

נתן שאפל