Skip to main content
 

גן ממעמקים

אוזן קשבת ע"ש לו גונדה

גן אוזן

גן האוזן ממוקם בין בניין המחלקה לפסיכולוגיה לבניין המרכז לחקר המח. האלמנטים העיצוביים בגן - העיקולים שמזכירים אוזן קשבת, הטראסות המדורגות שמובילות למוקד צמחייה פנימי, מיקומו של הברוש מנגד, הגזוזטרה שמשקיפה על המבנה מלמעלה והסוכך שדרכו מוטל הצל על הארץ כחלקי פאזל - מדגימים ומשלבים בין העקרונות האקדמיים עליהם מושתתים שני תחומי הידע.

psalmOzen
גן אוזן

 

גן אוזן

 

גן אוזן