Skip to main content
 

מתחם גני "שיר השירים"

גן שיר השירים

במתחם זה, המצוי ליד הבניין ע"ש יעקב ופייגא נגל, ניטעו כמה גנים בהשראת פסוקים ורעיונות מתוך שיר השיריםגנים אלו, בדומה לכתובים, הם מחווה בולטת מצד אחד לחקלאות הקדומה ומצד שני לשירי האהבה לטבע שמביעים את אהבתו של עם ישראל לאלוהיו.

גן המגל (גני זלוטוב) נבנה בהשראת שירו של האר"י (רבי יצחק לוריא), שנכתב במאה ה-16 בצפת (בתרגום לעברית): " שמחו קוצרי השדה, בדיבור ובקול, ומללו מלה מתוקה כדבש...". הרעיון סביבו בנוי הגן עוסק בסיפור מגילה, המגלה לנו כיצד פועלת השגחת האל גם במקרים של הסתר פנים. בנוסף, גם צורתו האדריכלית של הגן מזכירה בפריסתה את המגל - כלי החקלאות הקדום.

גן שיר השירים

 

shir hashirim

 

טבלה
גן שיר השירים

גן אל גינת אגוז

גן שיר השירים

ערוגות הבושם

גן שיר השירים

גן נעול

גן שיר השירים