Skip to main content
29.08.2022 | ב אלול התשפב

אקדמיה לאנשים עם מוגבלות שכלית

פרופ' חפציבה ליפשיץ מהפקולטה לחינוך, מתארת את מסקנות מחקרי קבוצתה, ואת האפשרויות האקדמיות שנפתחו לפני אוכלוסייה זו

האם אנשים עם מוגבלויות שכליות יכולים להשתלב באקדמיה, וכיצד? פרויקט "עוצמות" - שילוב אקדמי בן 3 שלבים בהשכלה הגבוהה כולל לימודים לתואר ראשון הוא דוגמה אחת לכך שניתן להגיע לתוצאות מרחיקות לכת בתחום זה. פרופ' חפציבה ליפשיץ מהפקולטה לחינוך, מתארת את מסקנות מחקרי קבוצתה, ואת האפשרויות האקדמיות שנפתחו לפני אוכלוסייה זו.

Remote video URL

 

להאזנה לפודקאסטים נוספים, היכנסו לאפליקציית בר-דעת של אוניברסיטת בר-אילן.