Skip to main content
29.08.2022 | ב אלול התשפב

איך להתמודד עם אתגרי ההוראה?

במרכז לסימולציה בחינוך פותחו סדנאות הכוללות התנסויות מול שחקנים במצבי קונפליקט בחינוך

כמעט כרבע מהמורים עוזבים את המקצוע בחמש השנים הראשונות לעיסוק בו. עד כמה הם מוכנים להתמודדות עם התלמידים? במרכז לסימולציה בחינוך פותחו סדנאות הכוללות התנסויות מול שחקנים במצבי קונפליקט בחינוך. פרופ' יעקב יבלון וד"ר שירה אילוז מהפקולטה לחינוך מסבירים איך אפשר להכין את המורים החדשים להתמודדות טובה יותר עם אתגרי המקצוע. מראיין: אורי טולדנו.

Remote video URL

 

להאזנה לפודקאסטים נוספים, היכנסו לאפליקציית בר-דעת של אוניברסיטת בר-אילן.