Skip to main content
31.10.2022 | ו חשון התשפג

תרומת חלב אם

מהי תרומת חלב אם, איך היא מתבצעת ומה המוטיבציה של הנשים שתורמות

התופעה לפיה אמהות המשתפות ותורמות את חלב האם שלהן, מוכרת משחר ההיסטוריה. ד"ר איילת אורג מבית הספר לעבודה סוציאלית, חוקרת את המוטיבציה של נשים לתרום חלב אם ואת הזהויות התרבותיות המאפיינות אותן. מראיינת: שי קלוט.

Remote video URL