Skip to main content
27.12.2022 | ג טבת התשפג

שכר ועונש, פרק 3: גיהנום

למה יש גיהנום ביהדות? איך נוצרה התפיסה הזאת ואיך היא משרתת את הסדר החברתי?

על פי תפיסת השכר והעונש ביהדות, דינו של האדם נגזר לאחר מותו בהתאם להתנהגותו בחייו. בפרק השלישי בסדרה העוסקת בשכר ובעונש ביהדות, בוחנת ד"ר ליאור זקס שמואלי מבית הספר ללימודי יסוד ביהדות, את תפיסת הגיהנום: מהם מקורות השיח השולח את החוטאים לגיהנום, ומה תפקידו בהתוויית כללי מוסר ואנושיות.

Remote video URL

להאזנה לפודקאסטים נוספים הורידו את אפליקציית בר-דעת של אוניברסיטת בר-אילן