Skip to main content
23.03.2023 | א ניסן התשפג

בעקבות הנביא מוחמד, פרק 13: חודש רמדאן

מהם מנהגי חודש הרמדאן, מה חשיבותם למוסלמים, כיצד הם נקבעו ומה הקשר בינם לבין מנהגי היהדות?

מצוות הצום במהלך חודש רמדאן היא אחד מחמשת ״עמודי האיסלאם״. כיצד מתקשרת מצווה זו להתגלות של הקוראן לנביא, ומה הקשר בינה ובין יום כיפור היהודי? בפרק 13 בסידרה "בעקבות הנביא מוחמד" מתארת פרופ׳ ליבנת הולצמן מהמחלקה לערבית את חודש רמדאן על בסיס המקורות המקודשים לאסלאם, הקוראן והחדית'.

Remote video URL

 

להאזנה לפודקאסטים נוספים הורידו את אפליקציית בר-דעת של אוניברסיטת בר-אילן