Skip to main content
21.05.2023 | א סיון התשפג

יש קרימינולוגיה חיובית

איך ניתן להתאושש לאחר ביצוע העבירה וכיצד ניתן לראות את הצדדים החיוביים שניתן להפיק מהתאוששות זו

איך ניתן לצמצם את כאבם של נפגע העבירה, של מבצעה ושל החברה הסובבת אותם? ראיון עם פרופ' נתי רונאל מהמחלקה לקרימינולוגיה מפתח שיטת הקרימינולוגיה החיובית, המסיתה את הדגש מהעבירה לכוחות החיוביים בחברה.

Remote video URL

 

להאזנה לפודקאסטים נוספים הורידו את אפליקציית בר-דעת של אוניברסיטת בר-אילן