Skip to main content
17.12.2023 | ה טבת התשפד

איך ניתן לצמוח מתוך טראומה קולקטיבית?

אירועי אוקטובר 23 נשזרו במארג הטראומות הקולקטיביות שמלוות את הציבור בישראל. איך זה משפיע עלינו?

מה היא המשמעות של חשיפה לטראומה קולקטיבית עבור הפרט והקהילה, והאם החברה הישראלית תמצא את הדרך להירפא ולהתחזק לאחריה? פרופ' מיכל אלברשטין, דקנית הפקולטה למשפטים, מנתחת את האופן בו אירועי אוקטובר 23 נשזרים במארג הטראומות הקולקטיביות שמלוות את הציבור בישראל.

Remote video URL
Remote video URL

בר-דעת - אפליקציית הפודקאסטים של אוניברסיטת בר-אילן