Skip to main content
17.12.2023 | ה טבת התשפד

המעורבות האיראנית בארגון חיזבאללה

כיצד איראן מנצלת את התסבוכת הפנים-לבנונית כדי להרחיב את שליטתה באזור המזרח התיכון כולו

מה ארגון חיזבאללה רוצה להשיג כשהוא פועל בחזית הצפונית של ישראל בד בבד עם הלחימה של ישראל בארגון הטרור חמאס, וכיצד איראן קשורה לכך? ד"ר אלישבע מכליס מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון מנתחת כיצד התסבוכת הפנים-לבנונית לאורך השנים, מאפשרת לאיראן להגשים את רצונה להפוך לשליטה פאן איסלאמית כלל אזורית באמצעות הפעלת ארגון חזבאללה. 

 

Remote video URL
Remote video URL

בר-דעת - אפליקציית הפודקאסטים של אוניברסיטת בר-אילן