Skip to main content
17.12.2023 | ה טבת התשפד

הפונדמנטליזם האסלאמי, פרק 1: מהו הפונדמנטליזם האסלאמי?

פרק ראשון בסדרה הסוקרת ארגונים ואנשי מפתח בהיסטוריה האסלאמית, שפעלו מתוך מניעים דתיים קיצוניים

ד"ר שאול ברטל ממרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, לוקח אותנו למסע בן 8 פרקים הסוקר ארגונים ואנשי מפתח בהיסטוריה האסלאמית, שפעלו מתוך מניעים דתיים קיצוניים. בפרק המבוא לסדרה, נבין מהם השורשים והעקרונות המנחים שמובילים את האסלאם הפונדמנטליסטי.

Remote video URL
Remote video URL

בר-דעת - אפליקציית הפודקאסטים של אוניברסיטת בר-אילן