Skip to main content

מלגות עידוד למועמדים חדשים לתואר ראשון

 

לפניות בנושא מלגות עידוד יש לפנות בטופס פנייה למדור לקבלת תלמידים

 

מועמדים מצטיינים

קרן הרקטור לתלמידים מצטיינים מעניקה מלגות עידוד למועמדים מצטיינים חדשים בלבד בעלי ממוצע גבוה בבגרות ובפסיכומטרי ללא קשר למצבם הכלכלי וללא צורך בפניה מיוחדת. מועמדים מתאימים יקבלו הודעה אוטומטית על זכאותם למלגה.

מלגאי קרן הרקטור שיצטיינו במיוחד בשנה הראשונה ללימודיהם האקדמיים בתוכנית לימודים מלאה ויימצאו מתאימים לתוכנית "אילנות" יקבלו הודעה.

 היקף המלגות והקבוצות הזכאיות מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו.