Skip to main content

תוכנית "אילנות" למצטיינים לתואר ראשון

המסלול היוקרתי למועמדים מצטיינים – לטובים ביותר מגיע הטוב ביותר

תוכנית "אילנות" למועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון מקבלת בעלי פסיכומטרי 740 + וממוצע בגרות 110 ומעלה.

משתתפי התוכנית מקבלים מלגה המכסה את שכר הלימוד למשך שלוש השנים של התואר הראשון, מלגת קיום בשווי של 1,000 שקלים בחודש, אישור כניסה עם רכב לקמפוס וזכאות למגורים במעונות.

מעבר להטבות הכלכליות, תלמידי אילנות משתתפים גם בסמינר העשרה המאפשר להם לפגוש תלמידי אילנות מכל המחלקות ולהיחשף לעולמות ידע מעבר לתואר; ולכל אחד מהם ממונה מלווה אקדמי שאליו הם יכולים לפנות לייעוץ לכל אורך דרכם באוניברסיטה כחוקרים וכתלמידים. כל אלה יוצרים עבור המלגאים "מערכת אקולוגית" אקדמית וחברתית שמשלבת העשרה אינטלקטואלית ותרבותית עם התמקדות בתחומי העניין והלימוד שלהם.

מלגאי אילנות מחויבים מצדם לממוצע ציונים סמסטריאלי של 90 לפחות וכן להגשת דוחות סמסטריאליים, להשתתפות בסמינר במהלך השנה הראשונה לתואר ולהשתתפות וייצוג האוניברסיטה ביריד לימודים אחד (באוניברסיטה או מחוצה לה) במהלך התואר. פרט לכך, המחויבות העיקרית של הסטודנטים והסטודנטיות היא הקדשת מירב זמנם ללמידה והתפתחות אקדמית, כלומר לא להימנע מעבודה ולא לבצע שינויים במערכת הלימודים ללא תיאום מראש.

מספר המלגות מוגבל.

לתקנון התוכנית תשפ"ג

לשאלות וליצירת קשר ניתן לפנות לתאיר גבע, מרכזת תוכנית "אילנות", בטלפון 03-5317808 או במייל: [email protected]

להרצאות הסמינר סמסטר ב', תשפ"ב

כתבו עלינו

Remote video URL

דברי הרקטור פרופ' אמנון אלבק

Remote video URL
Remote video URL

 

Remote video URL

 

Remote video URL

 

Remote video URL

 

Ilanot program for outstanding students

 

Remote video URL

 

Remote video URL

 

Remote video URL