Skip to main content

מלגת חונכות מדור אקדמיה וקהילה

מועד הגשה
במהלך כל השנה
סוג תואר
תואר ראשון,
תואר שני,
תואר שלישי
סוג מלגה
מעורבות חברתית
גוף מטפל
דיקן הסטודנטים
תיאור המלגה

מלגת החונכות של מדור אקדמיה וקהילה מיועדת לסטודנטים משנה ב' ומעלה בעלי הישגים לימודיים גבוהים, שמעוניינים לחנוך סטודנטים בלימודיהם וללמדם שיעורי עזר. המלגה ניתנת לפי מספר שעות ההתנדבות ובהתאם לתואר ולמספר הסטודנטים. 

סכום המלגה
המלגה ניתנת לפי מספר שעות הפעילות ובהתאם לתואר ולמספר הסטודנטים
קריטריונים

סטודנטים משנה ב' ומעלה המעוניינים במלגה בתמורה לשיעורי עזר לסטודנטים, מוזמנים להגיש מועמדות.

דרישות נוספות: הישגים לימודיים גבוהים (ציון ממוצע 85 לפחות), יחסי אנוש טובים וניסיון בהדרכה. 

הנחיות להגשת מועמדות

יש למלא טופס מקוון.

צור קשר
טלפון:
077-3643590 גב' אורטל נחום סיסטר
דוא"ל: [email protected]