Skip to main content

מלגות ארגון יוצאי מרכז אירופה

מועד הגשה
יש להתעדכן באתר הקרן
סוג תואר
תואר ראשון,
תואר שני,
תואר שלישי
סוג מלגה
מוצא צאצאי עולים מגרמניה/ אוסטריה/ צ'כוסלובקיה
גוף מטפל
גופים חיצוניים
תיאור המלגה

ארגון יוצאי מרכז אירופה מעניק מלגות לסטודנטים במסגרת פעילות הארגון לטיפוח דור ההמשך, וכחלק משימור הערכים של רכישת השכלה ועידוד מצוינות. המלגות מחולקות לסטודנטים, צאצאי יוצאי מרכז אירופה בכל רחבי הארץ בתחומי לימוד שונים. 

 

המלגה תוענק תמורת מחויבות אישית בהיקף של 35 שעות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה, ארגון פסגות כרמל מייסודו של ארגון עולי מרכז אירופה או המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה. המחויבות האישית תושלם בתוך 9 חודשים מיום קבלת ההודעה על זכאות למלגה.

סכום המלגה
7,500 ש"ח
קריטריונים

- צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה וצ'כוסלובקיה.
- בוגרי ובוגרות שירות צבאי מלא (מינימום 30 חודשים לבנים ו-24 חודשים לבנות) או שירות לאומי מלא (24 חודשים).
- סטודנטים וסטודנטיות לתואר שני ושלישי.
- תלמידי ותלמידות תואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה:

  • לומדים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • עד גיל 50.

- ניתן להגיש באותה שנה בקשה אחת למלגת הצטיינות או מלגה כלכלית.
- ניתן  לזכות במלגה אחת בלבד במהלך כל תואר, בין אם במסלול מצטיינים ובין אם במסלול כלכלי.
- במהלך לימודי תואר שני/שלישי ניתן לזכות פעם אחת בלבד במלגת הצטיינות. 
- בלימודי רפואה, ניתן לפנות שוב בבקשה לקבלת מלגה לאחר קבלת תואר בוגר (בתום שלוש שנות הלימודים הראשונות).

הנחיות להגשת מועמדות

טפסי בקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של ארגון יוצאי מרכז אירופה, בקטגוריית מלגות.

צור קשר
המידע המוצג בקטלוג מובא לנוחיות הסטודנטים בלבד, אך מאחר שהמידע עשוי להשתנות מעת לעת מומלץ להתעדכן ישירות באתר הקרן.