Skip to main content

מלגת המרכז ליידיש

מועד הגשה מ-10.10.21 עד 30.04.22 מועד עבר
סוג תואר
תואר ראשון,
תואר שני,
תואר שלישי
סוג מלגה
עידוד
גוף מטפל
ספרות עם ישראל
תיאור המלגה

המלגה היא מלגת עידוד המיועדת לסטודנטים הרשומים לתואר בלימודי יידיש, וגובהה מותאם אישית.
המלגה ניתנת ביוזמת ובשיקול הדעת של הנהלת המרכז ליידיש.

סכום המלגה
מותאם אישית
קריטריונים

סטודנטים הרשומים לתואר בלימודי יידיש.

הנחיות להגשת מועמדות

יש ליצור קשר עם המרכז ללימודי יידיש באמצעות אתר האינטרנט.

הערות

 

 

 

צור קשר
טלפון:
03-5318630
דוא"ל: [email protected]