Skip to main content

מלגות לתלמידי תואר שני

מועד הגשה מ-01.09.23 עד 24.12.23 מועד עבר
סוג תואר
תואר שני
סוג מלגה
עידוד
גוף מטפל
מדור מלגות
תיאור המלגה

מלגות לסטודנטים/ות הלומדים/ות לתואר שני אשר הגיעו להישגים ומתקדמים בעבודת המחקר.

מלגות נוספות מוענקות מקרנות חוץ בכפוף לקריטריונים של התורמים ולהמלצת מדור מלגות.

 

 

סכום המלגה
1,000-8,000 שקלים
קריטריונים

לומדים בפקולטה למדעי החברה ומדעי הרוח מדעי היהדות משפטים ובינתחומי במסלול עם תזה בלבד.  

בעלי ממוצע ציונים גבוה.

תלמידי שנה א' עד ב'.

תלמידי שנה ב' אשר הגישו הצעת מחקר.

 

הנחיות להגשת מועמדות

יש להגיש בקשה במערכת האינ-בר בלבד.

צור קשר
טלפון:
03-5318501
דוא"ל: [email protected]