Skip to main content

מנהל עסקים - מלגת הצטיינות למועמדי תוכנית המצטיינים

מועד הגשה מ-22.05.24 עד 31.12.24
סוג תואר
תואר שני
סוג מלגה
הצטיינות
גוף מטפל
מנהל עסקים
תיאור המלגה

מלגה זו מיועדת למתקבלים לתואר שני במנהל עסקים, לתוכנית המצטיינים, בכל אחת מארבע ההתמחויות, שציון ממוצע התואר הראשון שלהם הוא 85 ומעלה וגם נתונים גבוהים ביותר בחלק המתמטי של הפסיכומטרי ו/או בציון 5 יחידות במתמטיקה. המלגה מוענקת בסמסטר הרביעי והאחרון של שנת הלימודים, וזאת בכפוף לכך שהמועמד מימש את קבלתו ולמד את התואר השני ברצף לאורך שנה וחצי ובסוף הסמסטר הרביעי מסיים את כלל חובותיו לתואר השני בבית הספר למנהל עסקים.

 

סכום המלגה
2,500-4,000 ש"ח
קריטריונים

מתקבלי תוכנית המצטיינים בתואר שני במנהל עסקים, שמימשו קבלתם:
תנאי בסיס הכרחי הוא ממוצע 85 בתואר ראשון, ובנוסף:
מי שציונו ב5 יחידות מתמטיקה הינו 95 ומעלה או מי שציון הפסיכומטרי שלו בחלק המתמטי הוא 136 עד 137, יהיה זכאי למלגה של 2,500 ש"ח.

מי שציון הפסיכומטרי שלו בחלק המתמטי הוא 138-139, יהיה זכאי למלגה של 3,000 ש"ח.

מי שציון הפסיכומטרי שלו בחלק המתמטי הינו 140 ומעלה יהיה זכאי למלגה של 4,000 ש"ח.

 

הנחיות להגשת מועמדות

סטודנטים העומדים בתנאי המלגה, מתבקשים לפנות במייל במהלך חודש דצמבר 2024 למזכירות ביה"ס ולוודא שהם מופיעים ברשימת הזכאים למלגה.

 

 

הערות

הסטודנטים אינם מגישים בקשתם למלגה, אלא היא מוצעת על ידי בית הספר למנהל עסקים למי שעומדים בקריטריונים.

למלגת הצטיינות זו אין קשר להישגיו של הסטודנט תוך כדי לימודי התואר. עם זאת, במידה והסטודנט לא למד באופן רציף את התואר ו/או לא למד תוכנית מלאה, הוא לא יוכל לקבל מלגה זו

 

צור קשר
טלפון:
035318899
דוא"ל: [email protected]