Skip to main content

מדריך טלפונים ודואר אלקטרוני של חברי הסגל - עדכון

כיצד אני מוסיף את הפרטים שלי למדריך?יש לפנות לתמיכה האפליקטיבית ע"י פתיחת פניה במערכת הפניות "תמר".

כיצד אני מעדכן את הפרטים שלי, המופיעים במדריך?שינוי מחלקה יתבצע באמצעות פניה לתמיכה האפליקטיבית ע"י פתיחת פניה ב"תמר".
כתובת הדוא"ל המופיעה במדריך הינה כתובת דוא"ל של בר-אילן. לא ניתן לשנות לכתובת דוא"ל אחרת. לשינוי טלפון פנימי יש לפנות למשאבי אנוש.