Skip to main content
ספר

פרשת השבוע

בכל שבוע מתפרסמת פרשנות לפרשת השבוע שנכתבה על ידי נשות ואנשי הסגל של בר-אילן. הפרשנות מציעה מבט ייחודי על הפרשה וחיבור אל ימינו אנו. לכל פרשה יש מספר פרשנויות שנכתבו על ידי חוקרים וחוקרות שונים, שכל אחד מהם מתמקד בהיבט אחר. כל הפרשנויות יחד יוצרות ביחד תוכן מורכב ומגוון.
הדף השבועי יוצא לאור בידי הפקולטה למדעי היהדות ולשכת רב הקמפוס.