Skip to main content

לו"ז אקדמי לשנת

יום ראשון ללימודים

יום ראשון, י"ט בטבת תשפ"ד, 31.12.2023

שבוע החזרה לכשירות אקדמית

מיום רביעי, י"ד בשבט תשפ"ד, 24.1.2024
ועד יום שני, י"ט בשבט תשפ"ד, 29.1.2024

*התאריכים עשויים להשתנות לפי בקשת צה"ל.

בחירות לרשויות מקומיות

יום שלישי, י"ח באדר א' תשפ"ד, 27.2.2024

יום אחרון ללימודים בסמסטר א' 

יום שישי, ה' באדר ב' תשפ"ד, 15.3.24

חופשה בין הסמסטרים    

מיום ראשון, ז' באדר ב' תשפ"ד, 17.3.2024
ועד יום שישי, כ"ה בניסן תשפ"ד, 3.5.2024

חופשת פורים

ום ראשון, י"ד באדר ב' תשפ"ד, 24.3.2024
ועד יום שני ט"ו באדר ב' תשפ"ד, 25.3.24 (אין לקיים בחינות)

חופשת פסח

מיום ראשון, י"ג בניסן תשפ"ד, 21.4.2024
ועד יום שני, כ"א ניסן תשפ"ד, 29.4.2024 (אין לקיים בחינות)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום ראשון, כ"ז בניסן תשפ"ד, 5.5.2024

יום הזיכרון ויום העצמאות (נדחה)

מיום שני, ה' אייר תשפ"ד, 13.5.2024
ועד יום שלישי ו' אייר תשפ"ד, 14.5.2024 (כולל).

חופשת חג שבועות

מיום שלישי, ה' סיון תשפ"ד, 11.6.2024
ועד יום רביעי , ו' סיון תשפ"ד, 12.6.2024 (חופשת אסרו חג שבועות בוטלה)

יום הסטודנט

טרם נקבע.

יום אחרון ללימודים סמסטר ב'

יום שישי, י"ג בתמוז תשפ"ד, 19.7.2024

חופשת בחינות סמסטר ב'

מיום ראשון, ט"ו בתמוז תשפ"ד, 21.7.2024
ועד יום שישי, י"ט באב תשפ"ד, 23.8.2024 (כולל).

צום י"ז תמוז

יום שלישי, י"ז תמוז תשפ"ד, 23.7.2024 (אין לקיים בחינות).

צום ט' באב 

יום שלישי, ט' באב תשפ"ד, 13.8.2024 (אין לקיים בחינות).

סמסטר קיץ 

מיום ראשון, כ"א באב תשפ"ד, 25.8.2024
ועד יום שלישי, כ"ח אלול תשפ"ד, 1.10.2024 (כולל).

יום ראשון ללימודים בשנת תשפ"ה

יום ד', כ"ח תשרי תשפ"ה, 30.10.2024

בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום ראשון, כ"ז בניסן תשפ"ד, 5.5.2024, הלימודים יסתיימו בשעה 18:00

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום שני, כ"ח בניסן תשפ"ד, 6.5.2024, בין השעות 12:00 ל-14:00 תתקיים עצרת זיכרון.

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום ראשון, ד' באייר תשפ"ד, 12.5.2024, בין השעות 12:00 ל-14:00 תתקיים עצרת זיכרון. הלימודים יסתיימו בשעה 18:00

בערב יום ירושלים, יום שלישי כ"ז באייר תשפ"ד 4.6.2024, הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
 

מועדים וחגים של המגזר הלא יהודי לשנה"ל –תשפ"ד

 

מוסלמים וצ'רקסים* חודש הרמדאן (צום הרמדאן)   מיום שני- 11/3/2024 עד יום שלישי - 9/4/24 (כולל)
עיד "אלפטר"- חג "אלפטר" (סיום הצום)

מיום רביעי-  10/4/2024 עד יום שישי 12/4/2024 (כולל)

עיד אל-אדחה- חג הקורבן מיום ראשון- 16/6/2024 עד יום רביעי- 19/16/2024 (כולל)
חג/יום מולד הנביא יום שני- 16/9/2024
ראש השנה ההג'רית יום שני -8/7/2024
נוצרים** פסחא מיום שישי- 29/3/2024 עד יום ראשון -31/3/2024 (כולל)
דרוזים*** עיד אל-אדחה- חג הקורבן מיום ראשון- 16/6/2024 עד יום רביעי- 19/6/2024 (כולל)
חג הנביא שועייב מיום חמישי -25/4/2024 עד יום ראשון - 28/4/2024 (כולל)
חג אלח'דר (אליהו הנביא) יום חמישי- 25/1/2024

* הערה: יתכנו שינויים במועדי החגים, תלוי בראיית הירח לפי העדה המוסלמית . ערבי חג ימים חשובים גם כן.

**הערה: התאריכים משתנים ביחס לעדות: קתולים, אורתודוקסים, ארמנים. ערבי חג ימים חשובים גם כן.

** הערה: יתכן שינוי במועד חג הקורבן (עיד אלאדחא) בהפרש של יום אחד עד יומיים, תלוי בראיית הירח. ערבי חג ימים חשובים גם כן.