Skip to main content
26.04.2022 | כה ניסן התשפב

משפיעות בחברה ובקהילה

ברכות ליעל שרר ולד"ר שמחה גתהון מאוניברסיטת בר-אילן, שנבחרו להיות בין מדליקות ומדליקי המשואות ביום העצמאות תשפ"ב

תמונה
משואה

מימין: יעל שרר, ד"ר שמחה גתהון

הפעילה החברתית יעל שרר, היום סטודנטית לתואר שני בניהול מערכות בריאות בפקולטה למדעי החברה בבר-אילן, היא מקימת הלובי למלחמה באלימות מינית. שרר, שהפכה לפעילה ציבורית בעקבות התעללות שעברה בעצמה מצד אביה, היא עיתונאית, קולנוענית וסופרת, שעוסקת שנים רבות בזכויות אדם ונודעה בעיקר בשל מאבקה למען נפגעי ונפגעות אונס.

ד"ר שמחה גתהון היא יו"ר המועצה של מרכז מורשת יהדות אתיופי, ממקימות "עלם", פעילה בולטת למען קהילת יוצאי אתיופיה בישראל ומרצה בפקולטה לחינוך בבר-אילן המלמדת קורס בחינוך לא פורמלי. בשנה שעברה, תשומת לב רבה הופנתה אל שקד גתהון, בתה של ד"ר גתהון, שעמדה לצד יו"ר הכנסת בטקס הדלקת המשואות. השנה אמה תזכה להדליק משואה כהוקרה על פעילותה הציבורית.