Skip to main content
18.05.2022 | יז אייר התשפב

האם מדינות יכולות לבטוח בשיתוף הפעולה של הציבור?

מחקר בנושא זה, שמבצע פרופ' יובל פלדמן מהפקולטה למשפטים, זכה במענק יוקרתי

תמונה
יובל פלדמן

ברכות לפרופ' יובל פלדמן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, שהוכרז כזוכה במענק המחקר היוקרתי של מועצת המחקר האירופית - ERC Advanced. פרופ' פלדמן יקבל את המענק לשם לקידום מחקרו העוסק בשאלה כיצד מדינות דמוקרטיות יכולות לבטוח בשיתוף הפעולה של הציבור. פרופ' פלדמן הוא מהמשפטנים הבודדים באירופה שזכו במענק ERC Advanced בשנים האחרונות.

פרופ' פלדמן יקבל מימון של 2.5 מיליון יורו בחמש השנים הקרובות עבור הצעתו "הבנת ההיתכנות של ציות וולונטרי בדוקטרינות ותרבויות שונות: בחינת היבטים התנהגותיים ורגולטוריים ביכולת של ממשלות דמוקרטיות לבטוח בשיתוף הפעולה, הציות והאתיקה של אזרחיהן".

היתרונות של ציות וולונטרי מצד הציבור לחוקים ותקנות באמצעים שונים במדינות דמוקרטיות ברורים הן משיקולי צדק והן משיקולי יעילות, ומגפת הקורונה המחישה זאת ביתר שאת. אולם בהיעדר הסתמכות על אמצעי רגולציה מסורתיים וטכניקות אכיפה קלאסיות, ממשלות, רגולטורים וגופי אכיפה מתקשים לדעת מראש האם יוכלו להסתמך על שיתוף הפעולה הוולונטרי של הציבור מבלי לפגוע במטרות הפיקוח וערכים מוגנים אחרים.

זיהוי מראש וניתוח המקרים שבהם ציות וולונטרי של חלקים רחבים מספיק מהאוכלוסייה אפשרי, יעיל וצודק יחזקו את ההבנה התיאורטית והמעשית של אופי האינטראקציה בין ממשלות דמוקרטיות ותושביהן. זיהוי כזה אף יאפשר להעריך את היעילות היחסית של כלים רגולטוריים מבוססי התנהגות בבחינה רחבה יותר של השפעתם על התנהלות האזרחים לאורך זמן ובתחומי חיים שונים כגון בריאות הציבור, מסים, סביבה ואתיקה מסחרית. הפרויקט של פרופ' פלדמן יפתח מודלים ומתודולוגיות אמפיריות חדשות להשוואה שיטתית וחיזוי היעילות היחסית של אמצעים רגולטוריים שונים,  כפונקציה של הדוקטרינה המשפטית ושל התרבות באותה מדינה.  

פרופ' שולמית מיכאלי, סגנית הנשיא למחקר של אוניברסיטת בר-אילן, מציינת במגמה מעניינת של האיחוד האירופי: "יותר ויותר תקציבי ERC מופנים לאחרונה למדעים העיוניים ויש כאן הזדמנות תקציבית מאוד גדולה לחוקרים בתחום. פרופ' פלדמן הוא המשפטן היחיד מישראל שזכה הפעם במענק ואנו גאים בו על כך."