Skip to main content
19.06.2022 | כ סיון התשפב

שיקום מהיר? סימן שאתה מרגיש צעיר

הגיל הסובייקטיבי, תחושת "הצעירות", משפיע על החלמה משברים ומשבץ מוחי אצל מבוגרים

תמונה
אישה מבוגרת בבריכה

מדענים מציגים בשנים האחרונות עדויות לכך שאנשים ונשים שמרגישים צעירים מגילם הכרונולוגי הם בדרך כלל בריאים וגמישים יותר מבחינה פסיכולוגית. האם הדבר נכון גם עבור אנשים מבוגרים המתאוששים ממוגבלות פיזית? נראה שכן. חוקרים מאוניברסיטת בר-אילן מצאו כי תחושת חיוניות עשויה להגביר את הסיכויים לשיקום מוצלח ממצבים רפואיים קריטיים, גם בגיל מבוגר.

מחקר של פרופ' עמית שרירא ופרופ' אהוד בודנר מהתוכנית המשולבת לגרונטולוגיה באוניברסיטת בר-אילן עקב אחרי 194 חולים וחולות בגילאי 84-73 שעברו שיקום משברים אוסטיאופורוטיים או שבץ מוחי במספר מוסדות שיקום ברחבי ישראל. שברים (בעיקר עקב נפילות) ושבץ הם אירועים בריאותיים תכופים המביאים לאובדן התפקוד העצמאי של האדם, דבר הנחשב לפחד הגדול ביותר אצל גברים ונשים מבוגרים. משתתפי המחקר רואיינו מספר פעמים במהלך השיקום שלהם ונשאלו לגבי גילם הסובייקטיבי (כמה צעירים הם מרגישים), רגשות וחוויות. עצמאותם התפקודית הוערכה על ידי אנשי סיעוד שדירגו את רמת התפקוד שלהם בקבלה ובשחרור באמצעות מבחן מדידת עצמאות תפקודית.

המחקר, שפורסם בכתב העת Gerontology, מראה שמטופלות ומטופלים שהרגישו צעירים יותר (היה להם גיל סובייקטיבי צעיר יותר) הציגו עצמאות תפקודית ברמה גבוהה יותר בשחרור כחודש לאחר מכן. ההשפעה המיטיבה של החיוניות נמצאה הן אצל חולים המשתקמים משברים אוסטיאופורוטיים (בעיקר עקב נפילות) והן אצל המשתקמים משבץ מוחי. החוקרים מצאו גם כי אלו שחשו צעירים או צעירות יותר השתקמו טוב יותר כי היו אופטימיים יותר לגבי סיכוייהם להחזיר את יכולותיהם התפקודיות.

"אושרה השפעת הגיל הסובייקטיבי שנמסר בקבלה על עצמאות תפקודית בשחרור," אומר פרופ' עמית שרירא. "עם זאת, ההשפעה ההפוכה - של רמת העצמאות התפקודית שנמסרה בכניסה לאשפוז על הגיל הסובייקטיבי בשחרור - לא אושרה. ממצא זה תומך במסקנה שהרגשת ויטליות היא מאפיין פסיכולוגי חשוב התורם לשיקום מוצלח יותר."

באופן מפתיע, הגיל הסובייקטיבי של המטופלים היה המנבא החזק ביותר לתוצאות השיקום שלהם, חזק יותר אפילו מהגיל הכרונולוגי וההיסטוריה הבריאותית בעת האשפוז. שני האחרונים הם המאפיינים העיקריים הנלקחים בחשבון בדרך כלל על ידי מטפלים בתחום הבריאות בעת הערכות פרוגנוזה, בעוד שגיל סובייקטיבי אינו ידוע לרוב המטפלים. "מי שמרגיש צעיר יותר יכול לשמור על בריאותו ותפקודו לתקופות ארוכות יותר, וכפי שהמחקר הנוכחי מראה, יכול להחלים טוב יותר מהנכות. לכן, על ידי תפיסת עצמם כמזדקנים בהצלחה, אנשים עשויים לשמר אורח חיים בריא ונמרץ," אמר פרופ' שרירא.

לאור הממצאים, החוקרים מציעים לרופאים לשקול את הערכת גילם הסובייקטיבי של המטופלים כאשר הם מתכננים פרוטוקול שיקום. גיל סובייקטיבי צעיר יותר עשוי להניע אנשים מבוגרים לדבוק בפרוטוקול השיקום בהתמודדותם עם שבר אוסטיאופורוטי אן עם שבץ מוחי. מחקר עתידי יכול לסייע בתכנון התערבויות המיועדות לעידוד גיל סובייקטיבי צעיר יותר והרגשת חיוניות אצל מטופלות מטופלים, דבר האמור לסייע להם בשיקום מוצלח יותר. התערבויות כאלה עשויות לסייע בתיקון אמונות שווא על הזדקנה ולכלול טכניקות קוגניטיביות המסייעות לשנות מחשבות שליליות אוטומטיות על ההזדקנות.