Skip to main content
24.07.2022 | כה תמוז התשפב

מאה אחוזי הצלחה בבחינת לשכת עורכי הדין

כל בוגרי הפקולטה למשפטים, שניגשו לבחינה בפעם הראשונה עברו אותה בהצלחה

תמונה
משפטים

תוצאות בחינת לשכת עורכי הדין שהתפרסמו לאחרונה, מראות כי 100% מהנבחנים שניגשו למבחן בפעם הראשונה, מאוניברסיטאות בר-אילן, תל אביב, וחיפה עברו את הבחינה בהצלחה ויוכלו לכהן כעורכי דין בישראל.

לבחינות הלשכה שהתקיימו ביוני 2022 ניגשו כ-1500 בוגרי משפטים מכל מוסדות הלימוד האקדמיים בישראל. פחות מחצי מהם (43%) הצליחו לעבור את הבחינה המשמשת כסף הכניסה למקצוע עריכת הדין.

 

לימודים אקדמיים - מדריך להיכרות עם עולם האקדמיה>>>