Skip to main content
02.10.2022 | ז תשרי התשפג

אופיר בן -יעקב

כיצד עשוי להשפיע אובדן של אב או אם על אנשים המתחילים בעצמם את מסע ההורות? האם המשבר עשוי להיות גם חוויה מעצימה?

תמונה
אופיר בן-יעקב

הכירו את אופיר בן יעקב, דוקטורנט בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן (2022), שחוקר את המעבר להורות על רקע אירועי חיים טראומטיים. אופיר הוא  עובד סוציאלי קליני המטפל בילדים ונוער במרפאה לבריאות הנפש, ומרצה בקורסים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית במכללת אשקלון. את הדוקטורט הוא כותב בהנחיית פרופ' אורית טאובמן בן-ארי.

מעברי חיים יוצרים שינויים בסביבתו של הפרט ומזמינים אותו לערוך שינויים הסתגלותיים לצורך ההתמודדות יעילה עמם. כך קורה בעקבות אובדן הורה בבגרות וגם במעבר להורות. בעוד שאובדן של הורה הוא אירוע מצער שעשויות להיות לו השלכות שליליות על מצבו הנפשי של האדם בטווח הקצר או הארוך, הרי שלידת ילד היא בדרך כלל אירוע צפוי ומשמח. בשני האירועים כרוך דחק ולכן טמונה בהם גם אפשרות לצמיחה אישית.

בשנים האחרונות, מתרחב תחום המחקר הבוחן את הנסיבות המאפשרות תהליך של צמיחה אישית בכלל ובקרב הורים בפרט. מחקר הדוקטורט של אופיר נועד לאפשר הבנה טובה יותר של הנסיבות העשויות לאפשר צמיחה אישית לאורך זמן בקרב אבות ואימהות טריים לאחר אובדן הורה.

במחקר נמצא שהורים טריים, שחוו אובדן הורה לפני ובסמוך ללידת ילדם הראשון, דיווחו על צמיחה אישית גבוהה יותר מאשר הורים טריים שלא חוו אובדן דומה. ממצאים אלו מצביעים על האופן שבו חוויה שלילית כמו אובדן הורה עשויה דווקא לעודד תהליכי צמיחה והתפתחות חיובית בקרב הורים טריים. נראה כי הורים, שאיבדו הורה לפני ובסמוך ללידת ילדם הראשון, פיתחו יכולות התמודדות יעילות יותר במצבי לחץ או משבר, כמו הכניסה לתפקיד ההורות. בנוסף, ייתכן כי הורים אלו, החסרים כעת את תמיכתו של ההורה שנפטר, נדרשים להסתמך יותר על כוחותיהם ומשאביהם הפנימיים ולפתח יותר את יכולתם וכישוריהם כדי להסתגל לתפקידם החדש, ובהתאם לכך עשויים לחוות צמיחה אישית גבוהה יותר.

ההבנה כי חייו של אדם במעבר להורות הם דינמיים ומשתנים תכופות, לצד אירועי חיים נוספים העשויים להשפיע אחד על השני, היא קריטית לעבודה הטיפולית עם אנשים במעבר להורות, ועשויה לתרום לפיתוח התערבויות טיפוליות ממוקדות יותר. הבנת הנסיבות המאפשרות צמיחה אישית עשויה לאפשר למטפלים ואנשי מקצוע שעובדים עם הורים לסייע בהתמודדות עם השלכות האובדן והמעבר להורות באופן מיטיב יותר עבורם ועבור ילדיהם.

רוצים לדעת עוד על לימודי עבודה סוציאלית? היכנסו