Skip to main content
30.10.2022 | ה חשון התשפג

עיריית צפת הצטרפה לפרויקט ספירת הגליל למניעת סוכרת

במסגרת שיתוף הפעולה של העירייה עם הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל נפתח סניף חדש של האגודה הישראלית לסוכרת בצפת

תמונה
טקס עם עריית צפת

עיריית צפת הצטרפה לאחרונה למיזם ספירת הסוכרת, של הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל, הפועל למניעת התפשטות מחלקת הסוכרת. במסגרת שיתוף פעולה זה נפתח בימים אלו סניף חדש של האגודה הישראלית לסוכרת בצפת. 

מיזם ספֵרת הגליל על שם ראסל ברי, הוא פרויקט מקיף בתחום בריאות הציבור המתמקד במחלת הסוכרת ופועל באזור הגליל. הפרויקט, אותו מובילים אנשי הפקולטה לרפואה בשיתוף עם ראשי הרשויות המקומיות בגליל שואף לצמצם את התחלואה בסוכרת ולשפר את הטיפול בה בגישה רב-תחומית אינטגרטיבית. הפרויקט רואה לנגד עיניו את הקשר שבין פריפריה ובין תחלואה, והוא נוגע בחולי סוכרת, באנשים ונשים המוגדרים כטרום סוכרתיים, צוותים רפואיים בקהילה ובבתי החולים, צוותי מחקר וברשויות מקומיות.

בטקס החתימה על האמנה אמר מנהל פרויקט ספרת הסכרת, פרופ' נעים שחאדה: "בגליל בכל שנה ישנם כ- 12.5% יותר מקרי סוכרת חדשים מאשר ביתר האזורים בישראל. בנוסף, איזון הסוכרת בקרב חולים בגליל גרוע יותר מאשר חולים במקומות אחרים והתמותה גבוהה יותר. משימתה של ספרת הסוכרת היא לטפל בכל האספקטים של המחלה ובכלל זה מניעה, הסברה וחינוך, במטרה לצמצם פערים אלה תוך עבודה משותפת בכל עיר עם כלל הגורמים כשבמרכז העשייה עומדת הרשות המקומית". 

היקף מחלת הסוכרת בגליל ועל האסטרטגיות למניעה>>>

ראש עיריית צפת, שוקי (יהושע) אוחנה אמר כי הוא מכיר מקרוב את המחלה. "המודעות לסיכונים במחלה חשובים מאוד. כראש עיר אפעל לקדם את המודעות לסוכרת בקרב האוכלוסייה ככל הניתן".

מנהל המרכז הרפואי זיו, פרופ' סלמאן זרקא הדגיש את החשיבות של השותפות של כלל הגורמים בהפיכת צפת לעיר מקדמת בריאות הלכה למעשה: "יש הרבה מאוד שניתן לעשות כדי למנוע התפתחות מחלות ודרך מערכת החינוך המתקדמת של העיר צפת ניתן יהיה לפעול רבות למען המטרה הזו".

ד״ר סיון שפיצר, סגנית מנהל ספרת הסוכרת הוסיפה כי ״אנחנו שמחים על הגעתם של שותפים חשובים של ספרת הסוכרת מהקופות ומהאגודה הישראלית לסוכרת. מיגור הסוכרת ומניעתה דורשים שותפים רבים בעירייה ומחוצה לה״.