Skip to main content
27.11.2022 | ג כסלו התשפג

בית ספר רב תחומי לקיימות וסביבה נפתח בבר-אילן

בית הספר מעודד אינטראקציה בין הסטודנטים בתוכניות השונות ויקדם מחקרים משותפים חוצי דיסציפלינות

תמונה
סביבה

באוניברסיטת בר-אילן החל לפעול השנה (תשפ"ג), בית הספר הרב-תחומי לקיימות וסביבה, הכולל מגמות חדשות בתחום, והוראה חדשנית. לצד בית הספר פועל גם מרכז המחקר לאנרגיה וקיימות המאגד 55 קבוצות מחקר ממגוון דיסציפלינות אקדמיות.

בית הספר הרב תחומי לקיימות וסביבה באוניברסיטת בר-אילן מציע לסטודנטים שמבקשים להתמקצע בנושאי סביבה, מגוון רחב של תוכניות לימודים בכל תחומי הידע – ממדעי החברה, ועד משפטים, כימיה, מדעי החיים ורפואה. תוכניות הלימוד בבית הספר כוללות מסלולים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים (עם ובלי תזה). בית הספר מעודד אינטראקציה בין הסטודנטים בתוכניות השונות ומקדם מחקרים משותפים חוצי דיסציפלינות.

לסטודנטים שילמדו באחת התוכניות המוצעות על ידי בית הספר תהיה אפשרות להשתתף בשורה של קורסי ליבה בתחומים של משפט ומדיניות סביבתית, מבוא לאיכות סביבה, אנרגיה וקיימות ובריאות וסביבה. קורסים אלה יקנו לסטודנטים תשתית ידע בסיסי בנושאי הסביבה בד בבד להתמקצעות בתחום שבו יבחרו.

ראש בית הספר, פרופ' אורן פרז, אומר כי האתגר העיקרי העומד בפני האנושות במאה ה-21 הוא זה הסביבתי. "שינויי אקלים הבאים לביטוי בהתחממות גלובלית, עליה בחומציות הים, מחסור במשאבי מים, מדבור, בנוסף לעלייה בזיהום תעשייתי, אורבניזציה מואצת והתמודדות עם אסונות טבע בתכיפות ובהיקפים הולכים וגדלים, כל אלה גורמים לפגיעה קשה באיכות החיים ובמערכות אקולוגיות ביבשה ובים. לאתגרים אלה יש ביטוי מיוחד בישראל נוכח הפיתוח הכלכלי המואץ שלה מצד אחד, ומשאבי השטח והטבע המוגבלים שלה מצד שני. מתן מענה לאתגרים מחייב פיתוח יכולות רב תחומיות הכוללות הבנה בסיסית בתהליכים סביבתיים, אקולוגיים, כימיים, ביולוגים, משפטיים, כלכליים ועוד".

פרופ' אורן פרז, חוקר רגולציה סביבתית, ולשעבר דיקן הפקולטה למשפטים, הקים את הקליניקה לרגולציה סביבתית של אוניברסיטת בר-אילן ואת התוכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית עם ד"ר אורית רותם מהמחלקה לגאוגרפיה וסביבה. פרופ' פרז זכה במענקי מחקר רבים בתחום הסביבתי ובהם שלושה מענקי מחקר מהקרן הלאומית למדע, ומענקים נוספים מהמדען הראשי של המשרד להגנת הסביבה משרד המדע, הקרן לבריאות וסביבה ועוד. "משבר האקלים מציב בפני העולם אתגרים בדיסציפלינות שונות וישפיע על ההכשרה והתעסוקה בעתיד", הוא מוסיף. "בית הספר לקיימות בבר-אילן מבקש להכשיר את הסטודנטים עם דגש על הפן המעשי וחיבור לשטח באמצעות קליניקה סביבתית, האקתונים לפתרון בעיות, והתמחויות בחברות שונות".

בהקשר המחקרי בית הספר ישתף פעולה עם מרכזי המחקר השונים שפועלים באוניברסיטה ביניהם: מרכז האנרגיה והקיימות המתהווה שיהיה שותף מרכזי, מכון הננו, מכון הData Science , המרכז לערים חכמות, הקליניקה לרגולציה סביבתית, המעבדה ל תLab for Law Data-Science and Digital Ethics, יחידת המחקר בנושא עוני, סביבה וחברה, מרכז המעבדות להוראת הביולוגיה ומרכז דע-גן הפועלים במסגרת הפקולטה לחינוך.

"משקל של 4,400 משאיות עולות לאטמוספירה בכל דקה! מדובר בפליטה של 66 טונות בדקה", אמר נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן, "אנרגיה וקיימות שלובות אחת בשנייה. בלי שנפתור את בעיית האנרגיה לא נוכל לפעול לסביבה בת קיימא. אלה שתי סוגיות בעלות השפעה מכריעה על עתיד האנושות ואנו כעת נותנים להן מענה במחקר רב תחומי ובית ספר שיכשיר את הדור הבא של העוסקים בתחום".

התוכנית לתואר שני ברגולציה סביבתית

לאתר בית הספר לקיימות וסביבה