Skip to main content
05.01.2023 | יב טבת התשפג

פרופ' רחל אלתרמן נבחרה לחברת האקדמיה הלאומית למדעים

פרופ' אלתרמן מפתחת גישות למחקר בינלאומי משווה המחבר תיכנון עירוני ומשפט

תמונה
רחל אלטרמן

פרופ' רחל אלתרמן מתכננת ערים ומשפטנית, נבחרה ב-2022 לחברה באקדמיה הלאומית למדעים בישראל. פרופ' אלתרמן היא ראשת המעבדה למחקר השוואתי בדיני תכנון ובנייה ומדיניות מקרקעין, ופרופסורית אורחת באוניברסיטת בר-אילן והמרכזת האקדמית של  תוכנית רום בלימודי מקרקעין במדור לתוכניות מובנות. 

תוכנית רום המתקיימת בשיתוף קבוצת ריאליטי מכשירה את הסטודנטים לעסוק בתחום לימודי שמאות מקרקעין ונדל"ן במסגרת לימודיהם לתואר ראשון רב-תחומי במדעי החברה.  

ב-2007 ייסדה פרופ' אלתרמן את האגודה האקדמית הבינלאומית לתכנון, משפט במקרקעין וזכויות בכך והתניעה בכך תחום בין-דיסציפלינארי תוסס.

בעבודותיה, פרופ' אלתרמן מפתחת גישות למחקר בינלאומי משווה המחבר תיכנון עירוני ומשפט, תוך שילוב שיטות מחקר הנהוגות בתחום המשפט עם שיטות אמפיריות מתחומי מדעי החברה ומדיניות ציבורית. מחקריה ההשוואתיים עוסקים במדיניות וזכויות מקרקעין, מדיניות דיור, רגולציה בשמירת הסביבה, מערכות תיכנון סטטוטורי, וקבלת החלטות בביצוע של מדיניות תיכנון עירוני ואזורי.

על תרומתה הבין לאומית הוענק לה ב-2012 התואר " עמיתה לשם כבוד" של איגוד האוניברסיטאות האירופי לתכנון עריםב-2018 העניק לה מכון המחקר לעירוניות שבאוניברסיטת KTH בשטוקהולם את פרס "אתנה" שניתן לעשרים הנשים המובילות בעולם בתחום העירוניות, וב-2021 כלל אותה מכון זה כאחת מבין עשרת החוקרים המובילים בעולם. 

בישראל, זכתה פרופ' אלתרמן בפרס לנדאו למדע, אות "יקיר התיכנון" של איגוד המתכננים, ופרסים על מחקר יישומי ממשרדי הפנים, הגנת הסביבה, הקק"ל, מרכז שילטון מקומי, ופרס זילביגר למשפט מעיריית תל אביב

פרופ' אלתרמן מעדכנת במחקריה את קובעי המדיניות ואת הציבור בישראל, ומוזמנת להשתתף בצוותי חשיבה של הבנק העולמי ורשויות הממשל בסין. מאמריה מצוטטים על ידי בתי המשפט, ודעותיה מושמעות במשרדי ממשלה, ועדות הכנסת, רשויות מקומיות ועמותות אזרחיות. 

לתוכנית רום היכנסו