Skip to main content
09.03.2023 | טז אדר התשפג

פרס ישראל לפרופ' דב שוורץ

פרופ' דב שוורץ מהמחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר-אילן יקבל ביום העצמאות ה-75 למדינה, את פרס ישראל בתחום מחשבת ישראל, פילוסופיה וקבלה

תמונה
דוב שוורץ

פרופ' דב שוורץ מהמחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר-אילן נבחר לקבל את פרס ישראל בתחום חקר מחשבת ישראל, פילוסופיה וקבלה לתשפ"ג. בנימוקי ועדת הפרס נאמר בין היתר כי "פרופ' שוורץ קבע נורמות חדשות של שיטה ומחקר ברבים מתחומי חקר ההגות היהודית".

חברי ועדת הפרס, בראשות פרופ' זאב גריס ובהשתתפות פרופ' עמירה ערן, פרופ' זאב הרוי ופרופ' מנחם קלנר, ציינו עוד כי "חיבוריו של פרופ' שוורץ ממפים את החוגים הפילוסופיים שפעלו בספרד, בפרובנס ובביזנטיון בשלהי ימי הביניים. מחקריו עוקבים אחר תולדות הרעיונות וקבוצות הוגים בעלות מכנה משותף הגותי מובחן", והוסיפו כי, "ראוי לציין במיוחד את הדגשת הממד התיאולוגי בהגות הציונות הדתית, ואת תרומתו רבת הערך לחקר מקומה של המוסיקה בהגות היהודית".

פרופ' שוורץ נולד בחיפה בשנת 1961, בן יחיד להורים ניצולי שואה. במהלך הקריירה האקדמית העשירה שלו הוא כתב כ-20 ספרים ועשרות רבות של מאמרים, תוך שהוא מתמקד בתקופות שונות של מחשבת ישראל, החל בימי הביניים וכלה במחשבה יהודית אקטואלית. כיום עוסק שוורץ בחקר ההגות היהודית בביזנטיון בשלהי ימי הביניים ובמחקר פנומנולוגי של ההגות הציונית הדתית לגווניה.

בין תפקידיו בהווה ובעבר: ראש המכון ע"ש ורהפטיג לחקר הציונות הדתית, ראש היחידה ללימודים בינתחומיים בבר-אילן, דקן הפקולטה למדעי הרוח בבר-אילן, ראש המחלקה לפילוסופיה בבר-אילן, ראש התוכנית הבין-תחומית ליהדות זמננו בבר-אילן, ראש המחלקה למוסיקה בבר-אילן וראש היחידה ללימודים בין-תחומיים בבר-אילן. בעבר זכה בין השאר בפרס א.מ.ת בחקר מחשבת ישראל ובשורת פרסים נוספים.

פרס ישראל הוא הפרס היוקרתי ביותר הניתן בישראל בתחומים שונים בהוויית העשייה והיצירה במדינה. הפרסים יוענקו במוצאי יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל, בטקס במעמד ראשי המדינה.

Remote video URL

הרב ד"ר עידו פכטר משוחח עם פרופ' דב שוורץ

לתוכניות הלימוד במחלקה לפילוסופיה יהודית