Skip to main content
12.03.2023 | יט אדר התשפג

"השמיעו את דעתכם, הגנו עליה, אך נהגו באחריות"

נשיא אוניברסיטת בר-אילן פרופ' אריה צבן קורא לסטודנטים ולחברי הסגל להשתתף במעגלי שיח והידברות ולא לתת לשסע ולפלגנות לקנות אחיזה בקמפוס

תמונה
הפנינג דמוקרטיה

עם התחדשות הלימודים בסמסטר ב' נערך בקמפוס הפנינג דמוקרטיה מיוחד, שכלל דוכנים, כיבוד, הרצאות בנוסח טד ומעגלי שיח בהשתתפות סטודנטים, סטודנטיות וחברי וחברות סגל מכל קשת הדעות. 

נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן, פנה במכתב לסטודנטים ולחברי הסגל וקרא להם לא לתת לשסע ולפלגנות לקנות אחיזה בקמפוס: "בימים אלה, מתקיימים בקמפוס מעגלי שיח וכנסים שונים במטרה לייצר בסיס רעיוני וצעדים יישומיים לשיקומו של השסע שנוצר. אני מאיץ בכל אחת ואחד מכם ליזום פעילות כזו או להצטרף לפעילות קיימת.

קחו את הרוח הזאת אל מחוץ לקמפוס ופעלו ליצירת נתיב יציאה מן הדרך הרעה שבה החברה הישראלית צועדת כעת. בפתחו של סמסטר האביב, בבואנו לקמפוס ללמוד ולחקור, אנו נדרשים גם לאתגר השעה: לא לתת לשסע ולפלגנות לקנות אחיזה בקמפוס שלנו. השמיעו את דעתכם, הגנו עליה, אך נהגו באחריות ובכבוד כלפי הסובבים, גם אם, ואולי בעיקר אם, אין הם שותפים לעמדותיכם. יתר על כן, זכרו שהפשרה היא הכרח המציאות ושגם עליה צריך להילחם. ללא הסכמות – אין לנו עתיד. באחריותנו ובכוחנו להטות את הכף ולוודא שהשבר הזה, במקום להסתיים באסון, יהיה לרגע מכונן בהתפתחותה של החברה הישראלית".

למכתב הנשיא