Skip to main content
13.02.2024 | ד אדר א' התשפד

תואר דוקטור לשם כבוד לחיים ילין

אוניברסיטת בר-אילן תעניק את התואר לילין מתוך הכרה לתרומתו רבת השנים לתושבי עוטף עזה

תמונה
חיים ילין

אוניברסיטת בר־אילן תעניק השנה (2024) תואר דוקטור לשם כבוד לחיים ילין, תושב בארי, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, פעיל ציבור המזוהה עם שיקום יישובי עוטף עזה ביום שאחרי המלחמה.

בר-אילן בחרה השנה להעניק את תוארי הכבוד לנשים, גברים וארגונים שלפועלם השפעה מיטיבה עמוקה על ישראל בזמן המלחמה ובימים שיבואו לאחריה.

טקס הענקת התארים ייערך ביום שני, 3 ביוני 2024, במסגרת כנס חבר הנאמנים של האוניברסיטה ובהשתתפות ידידי בר-אילן ותורמים מישראל ומחו"ל. 

במכתב ששלח נשיא האוניברסיטה פרופ' אריה צבן, אל ילין נכתב: "הוועדה להענקת התואר זיהתה את הערכים הראויים שמובילים את עשייתך הציונית מנעוריך ועד היום ומבקשת, באמצעות תואר זה, להכיר בהשפעה המיטיבה שלך ושל קהילת העוטף כולה על החברה הישראלית.

"אהבת ישראל, אהבת האדם, עבודת הקרקע ויציאה בשם החזון לשירות הציבור – כך נראית ציונות הלכה למעשה, וזה מה שאנו לומדים ממך, בהביטנו בקורות חייך. כמי שהיה שם בלב התופת ב-7 באוקטובר 2023 ושרד וכמי שהחליט לשוב אל קיבוצו, אל הבית, אל בארי – גם כשהקיבוץ עודו ריק, התופת ניכרת בו בכל פינה והכאב שורף את הלב – כדי להתחיל בעבודת תקומה".

עוד נאמר במכתב: "במיוחד בתקופה הזאת, המורכבת כל כך, מבקשת אוניברסיטת בר-אילן להעלות על נס את הנחישות והאומץ, את הגבורה וההתגברות, את החותם ואת ההשפעה שלך ושל קהילת העוטף על העבר, על ההווה ועל המחר שלנו כעם וכאומה. בהענקת התואר המכובד, אנו מבקשים גם להביע את החובה המוסרית שיש לנו, החברה הישראלית, כלפיכם".