Skip to main content
30.12.2020 | טו טבת התשפא

השפעת השירות הצבאי על נשים ועל השתלבותן באזרחות

בנות מרקעים שונים חוות את השירות באופן שונה. חלקן מתפתחות ומרחיבות את יכולותיהן, ואחרות עוברות שירות משפיל ודכאני

תמונה
צבא


המשטר המגדרי של הצבא אינו עוד גברי מובהק ובעל מבנה אחיד וקוהרנטי כפי שהיה בעבר, ונשים מקבוצות אתניות ומעמדיות שונות, המשרתות בתפקידים מגוונים, חוות את השירות הצבאי באופן שונה. חלקן זוכות לשירות המרחיב את יכולותיהן ומפתח אותן, ואחרות עוברות שירות משפיל ודכאני.

משמעות השירות הצבאי עבור נשים והאופן שבו השירות משמש כשלב חניכה לאזרחות של נשים בישראל, הוא מתחום מחקריה של פרופ' אורנה ששון-לוי, חוקרת מיליטריזם ומגדר ומרצה בתוכנית למגדר באוניברסיטת בר-אילן.