Skip to main content
12.10.2020 | כד תשרי התשפא

ד"ר דנה אציל-סלונים

מחקריה של ד"ר דנה אציל סלונים, העומדת בראש המעבדה לפסיכותרפיה, מנסים לענות על השאלה אילו פתרונות עובדים עבור מי במסגרת טיפול בדיכאון

תמונה
דנה אציל סלונים

יותר מ-250 מיליון בני אדם בעולם סובלים מדיכאון קליני, ועם השנים שכיחות המחלה הולכת וגדלה. על אף שקיימים טיפולים רבים לדיכאון, כגון פסיכותרפיה וטיפול תרופתי, יש שונות רבה באופן שבו אנשים מגיבים לטיפול וכמחצית המטופלים כלל לא מראים שיפור משמעותי.

יעילות הטיפולים לא השתפרה ב-40 השנים האחרונות וכיום האתגר המרכזי של המחקר בתחום בריאות הנפש הוא לחזות ולבחור את הטיפול המתאים ביותר עבור הפרט הסובל מדיכאון.

במעבדתה המספקת טיפול נפשי מסובסד לכ-300 מטופלים בכל שנה, מיושם מודל של קליניקה מחקרית המשלב טכנולוגיות מתקדמות של ניטור, תצפית ומשוב למטפלים. במסגרת זו נאסף מאגר נתונים גדול הכולל שעות טיפוליות מוקלטות המכילות מדדים קוליים, לשוניים, חזותיים, פיזיולוגיים, הורמונליים, הערכות קלינאים ושאלוני דיווח עצמי.

נתונים אלה מנותחים במסגרת שיתופי פעולה עם חוקרים מתחום הלמידה החישובית, תוך ניסיון להבין אילו התערבויות מתאימות לאילו מטופלים על פי מאפייניהם האישיים. לשימוש בשיטות מתחום הלמידה החישובית יש פוטנציאל אדיר להוביל להתקדמות דרמטית בהתאמה אישית של הטיפולים לסובלים מדיכאון, ובכך להעמיק את הבנת המנגנונים העומדים בבסיס הבעיה, לשפר את יעילות הטיפולים ולקדם את מערכת בריאות הנפש.

באחד המחקרים האחרונים מצאו ד"ר אציל-סלונים ושותפיה שכשמטופלים נמצאים בעוררות רגשית גבוהה, מה שעזר להם לווסת את עצמם ולהגיע לתוצאות טיפול טובות יותר היה יכולתם של המטפלים "למשוך" אותם כלפי מטה באמצעות הקול שלהם לעבר רמת עוררות מתונה יותר. במחקר אחר הראו ד"ר אציל-סלונים ושותפיה אילו מאפיינים שפתיים של המטופלים קשורים למידת המתח הנפשי שהם חווים וכיצד שינוי במאפיינים שפתיים אלה היה קשור לשינוי חיובי בטיפול.

לד"ר אציל-סלונים תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלים והיא פסיכולוגית קלינית מומחית מדריכה. היא זכתה במענקים יוקרתיים על מחקריה ולאחרונה זכתה באות הצטיינות לחוקרת מצטיינת צעירה מטעם האיגוד הבינלאומי לחקר פסיכותרפיה. ד"ר אציל-סלונים עומדת בראש מרכז האימפקט של אוניברסיטת בר-אילן לחקר טיפול מותאם אישית בדיכאון.