Skip to main content
31.07.2023 | יג אב התשפג

להקטין את השפעת האנטיביוטיקה על העובר

פרופ' עמרי קורן מהפקולטה לרפואה זכה במענק ERC על מחקרו העוסק בפיתוח תוסף פוסט-ביוטי להגנה על אימהות ויילודים

תמונה
קורן עמרי

פרופ' עמרי קורן מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר-אילן, זכה במענק PoC - The proof of concept על הוכחת קונספט. פרופ' קורן, מיקרוביולוג מהמצוטטים ביותר בעולם, בוחן שימוש מוגבר באנטיביוטיקה בעת היריון והנקה, וכיצד הוא משפיע על המיקרוביום של האם ועל התפתחות העובר. להשפעות אלה עלולות להיות השלכות ארוכות טווח על התנהגות התינוק או התינוקת, כלל רמת התוקפנות שלהם.

מעבדת מחקר המיקרוביום של פרופ' קורן הציגה ממצאים מבטיחים התומכים בהשערה שהתנהגויות תוקפניות מושפעות חלקית מאוכלוסיית חיידקי המעיים ומתרכובות מטבוליות הקשורות אליהם. לאור זאת, פרופ' קורן מפתח תוספי פוסט-ביוטיקה על בסיס מטבוליטים בקטריאליים לנטילה לאחר שימוש באנטיביוטיקה במהלך היריון והנקה. מטרת התוספים לשמר את אוכלוסיית חיידקי המעיים ואת תפקודה, ובכך למזער שינויים בהתנהגות התינוק או התינוקת.

הפרויקט, שנקרא PRO-MOM, מבוסס על ממצאי מעבדת קורן ומתקדם ליצירת מודל קדם-קליני להפחתת תוקפנות ותופעות לוואי אחרות הקשורות לשימוש באנטיביוטיקה בהיריון ובהנקה. אם המחקר יישא פרי, הוא יצמצם סיכונים וסיבוכי הקשורים בנטילת אנטיביוטיקה במהלך ההיריון ההנקה ואף עשוי להציל חיים.

מענק המחקר PoC בסך 150 אלף יורו, ניתן על ידי מועצת המחקר האירופאית (ERC) כדי לספק מימון לחוקרות וחוקרים שמקבלים כעת או קיבלו בעבר מימון ERC, כדי שיוכלו להתקדם משלב המחקר פורץ הדרך אל שלב ההמצאה. פרופ' קורן זכה בעבר במענק ERC על מחקרו הראשוני שקישר בין חיידקי המעיים, הורמונים ובין תוקפנות.

לתוכניות הלימוד בפקולטה לרפואה היכנסו