Skip to main content
17.03.2024 | ז אדר ב' התשפד

שבוע הגישה הפתוחה בבר-אילן

מערך הספריות והמידע, ולשכת נשיא האוניברסיטה מזמינים חוקרים וחוקרות להרצאות ופעילויות לקידום המחקר המדעי ושיתופו

תמונה
מדע פתוח

בסוף חודש מרץ 2024 יתקיימו זו הפעם השלישית אירועי שבוע "הגישה הפתוחה" באוניברסיטת בר-אילן

מטרת האירוע היא לעידוד מדע פתוח בישראל. השבוע, שיחל ב-31 במרץ ויימשך עד ל-4 באפריל, יכלול הרצאות של מומחים מישראל ומחו"ל. האירוע נערך ביוזמת ובהפקת לשכת הנשיא ומערך הספריות והמידע, בשיתוף עם הנציגות הישראלית של ארגון OpenAIRE.

בבסיס חזון "מדע פתוח" (Open Science), עומדת השאיפה לפתוח מחקר הממומן מכספי ציבור לכל המעוניין בו - לחוקרים באקדמיה, בתעשייה בארגונים חוץ-אקדמיים, ולמתעניינים מקרב הציבור הרחב. בעבר מאמרים אקדמיים רבים היו נגישים לחוקרים רק לאחר תשלום מנוי לכתבי עת, כאשר נתונים ניסיוניים של המחקרים, לא היו נגישים כלל. כיום, חוקרים רבים, שמבקשים לקבל מימון ציבורי, נדרשים לעמוד בתקנות של פרסום בגישה פתוחה – שמחייבת, בין השאר, זמינות חופשית של המאמרים באינטרנט, וכן שיתוף של הנתונים העומדים בבסיס המחקר.

אוניברסיטת בר-אילן, שמה לעצמה למטרה להוביל את התחום בישראל, ופועלת במגוון דרכים כדי לקדמו. ד"ר שמחה מאיר מלשכת נשיא האוניברסיטה אף משמשת כ-NOAD (National Open Access Desk) של Open AIRE - ארגון המקדם מדע פתוח באירופה"ליישום עקרונות גישת המדע הפתוח יש יתרונות רבים", אומרת ד"ר מאיר, "כגון האצת המחקר והתגליות המדעיות, אימות מדויק יותר של תוצאות מדעיות, הגדלת הפרודוקטיביות וקידום אמון הציבור במדע. אנו מאמינים שיש חשיבות רבה לפרסום מחקרים בגישה פתוחה".

מערך הספריות והמידע מוביל בפיתוח והטמעת שירותים וכלים המסייעים לחוקרים ביישום פרקטיקות של מדע פתוח כדוגמת דלת פתוחה למדע פתוח, מערכת לאיתור כתבי עת לפרסום ללא עלות ועוד.

כדי להעלות את המודעות לחשיבות של פרקטיקות מדע פתוח לקידום הידע המדעי, עורכת האוניברסיטה זו השנה השלישית שבוע מרוכז של פעילויות בנושא. בכנס ישתתפו מרצים וחוקרים בכירים מהארץ ומחו"ל. אירוע הפתיחה יכלול הרצאה על אודות "שיטות מחקר עתידיות ומשמעותן" שיעביר פרופ׳ דוד פסיג, ראש המעבדה למציאות מדומה בפקולטה בבר-אילן.

אירוע שיתקיים במעמד נשיא אוניברסיטת בר אילן, פרופ' אריה צבן, רקטור האוניברסיטה, פרופ' אמנון אלבק ומנהלת מערך הספריות והמידע, ד"ר אולגה גולדין. במהלך שבוע הגישה הפתוחה יתקיימו הרצאות בנושאים מגוונים כגון: מדעי הרוח הדיגיטליים ומדע פתוח, תרומת ה- AI למדע פתוח, מחקר מתקדם וניהול נתוני מחקר ואף מדע פתוח למתחילים.

לתוכנית המלאה 

לקטלוג המסלולים ללימודי תואר ראשון>>>

לקטלוג המסלולים ללימודי תואר שני>>>