Skip to main content
30.01.2024 | כ שבט התשפד

מפצחים את הקשר בין סרטן ובין הזדקנות

החלבון SIRT6 מעכב תהליכי הזדקנות ומונע סרטן. מחקרו של פרופ' חיים כהן מהפקולטה למדעי החיים מנסה לגלות איך

תמונה
מפצחים את הקשר בין סרטן ובין הזדקנות

הסיכון לחלות בסרטן עולה בצורה חדה עם הגיל. רבים מהמנגנונים הקשורים באופן ישיר להתפתחות סרטן ממלאים תפקיד ראשי בהזדקנות התאים והגוף. הסיבות לקשר שבין תהליך ההזדקנות למחלת הסרטן עדיין לא הוסברו באופן מספק. מחקרו של פרופ' חיים כהן מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן, המתמקד בחלבון בשם SIRT6, עשוי לספק את התשובה.

במעבדת המחקר של פרופ׳ כהן זוהה לפני שנים אנזים בשם SIRT6, שלו תפקיד מכריע בוויסות תהליכים ביולוגיים ביונקים, הקשורים בין היתר ליציבות גנומית, חילוף חומרים והזדקנות. בניסויים נמצא גם שהחלבון ממלא תפקיד חשוב בהגנה מסרטן ומאריך את תוחלת החיים של עכברים. נוכחות החלבון פוחתת עם הגיל, ולכן פרופ׳ כהן מציע לזהות גורמים המפקחים על נוכחותו ופעילותו בתאים, מה שיאפשר לצמצם תופעות של הזדקנות כגון התפתחות סרטן תלוי גיל.

פרופ' כהן זכה במענק של 100 אלף דולר לשנה למשך שנתיים מהקרן לחקר הסרטן בישראל – ICRF, שיאפשר לו לשלב ניסויים בשיטות גנטיות מתקדמות לאפיון וזיהוי הגורמים האחראיים לוויסות החלבון SIRT6, ולגלות כיצד החלבון מונע היווצרות סרטן בגוף, בעיקר בפרטים מזדקנים. תוצאות המחקר יספקו תובנות חדשות על הקשר בין הישנות סרטן ובין הגיל המבוגר. בפרט ייבדק האם הקשר תלוי בגורמים מולקולריים המוכתבים על ידי פקטורים הקשורים לחלבון SIRT6, והאם התמקדות במערכת הזו תוכל להוביל להגנה פוטנציאלית מפני היווצרות גידולים סרטניים המאפיינים גילים מבוגרים.

פרופ׳ כהן עומד בראשם של מרכז מינרבה הישראלי-גרמני לחקר הביולוגיה של ההזדקנות ומרכז משפחת סגול להזדקנות בריאה באדם. הוא מכהן כפרופסור בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן והמעבדה שהוא עומד בראשה מתמחה במנגנונים המולקולריים של ההזדקנות.

לתוכניות הלימוד במחלקה למדעי החיים