Skip to main content
05.01.2021 | כא טבת התשפא

ד"ר הדר דנציג-רוזנברג

ד"ר הדר דנציג-רוזנברג, מתמחה בתחום המשפט הפלילי המהותי והדיוני. בשנים האחרונות היא חוקרת מנגנוני צדק חלופיים להליך הפלילי המסורתי, בהם בתי המשפט הקהילתיים, שהם סוג של בתי משפט פותרי בעיות.

תמונה
דנה

מנגנון נוסף שהיא חוקרת הוא תהליך הצדק המאחה, המפגיש בין הפוגע ובין הנפגע בנוכחות בני משפחה וקהילה, בתיווך גורם מתאם. בתהליך זה הצדדים מגבשים תוכנית איחוי שנותנת ביטוי לצרכיהם של הפוגע והנפגע כאחד. הפוגע לוקח אחריות על הפגיעה ומקבל הזדמנות לכפר על מעשיו ולפעול למען הקהילה ואילו הנפגע מקבל הכרה בפגיעה והזדמנות להשמיע את קולו.

בחודשים הקרובים יתפרסמו שני כרכים של כתב עת פלילי בינלאומי מוביל בעריכה משותפת שלה ושל ד"ר טלי גל. בכתב העת מרוכזים מחקרים בנושא "משפט פלילי מרובה דלתות", העוסקים בריבוי ההליכים הקיימים כיום במשפט הפלילי לטיפול בעבירות פליליות.

עוד חוקרת ד"ר דנציג-רוזנברג את תפקידן של הרשתות החברתיות כמרחב להשגת צדק בלתי פורמלי עבור נפגעות תקיפה מינית. במחקר אמפירי שעורכת עם ד"ר ענת פלג, היא בוחנת כיצד מעריכות נפגעות תקיפה מינית המשתתפות בשיח בפייסבוק על פגיעה מינית, את היכולת של הרשתות החברתיות לענות על צורכיהן, בהשוואה ליכולתו של ההליך הפלילי.

עבודתה המחקרית של ד"ר דנציג-רוזנברג זיכתה אותה בפרסים, בהם פרס חשין למצוינות בחקר המשפט לחוקר צעיר, פרס קוהן למאמר מצטיין, פרס הרקטור למרצה מצטיינת ופרס פלדמן למצוינות אקדמית בשילוב עם תרומה חברתית לקהילה. לאחרונה גם זכו כמה ממחקריה של ד"ר דנציג-רוזנברג בשלושה מענקי מחקר יוקרתיים.

לצד עבודתה האקדמית היא חברה בוועדה המייעצת לשר המשפטים בתחום סדר הדין הפלילי ודיני הראיות ובוועדה המייעצת לגיבוש אמצעי הגנה על הציבור מפני עבריינות ברשת (ועדת השיימינג).

לד"ר דנציג-רוזנברג תואר דוקטור למשפטים מאוניברסיטת בר-אילן. היא שימשה כמרצה אורחת וכחוקרת אורחת באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה. בעבר היא כיהנה כמנהלת הקליניקה לסיוע לנשים נפגעות אלימות במרכז הקליני לזכויות אדם ולאחריות חברתית של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.