Skip to main content
05.01.2021 | כא טבת התשפא

פרופ' זאב זלבסקי

תחום המחקר של פרופ' זאב זלבסקי הוא אלקטרו-אופטיקה, עם התמחות בדימות וסופר רזולוציה, חישה ביו-רפואית וננו-פוטוניקה. פרופ' זלבסקי פרסם יותר מ-1,000 מאמרים, פרקי ספרים וספרים בתחום התמחותו, ורשם על שמו כ-100 פטנטים.

תמונה
זאב רחב

פרופ' זאב זלבסקי הוא עמית באגודות המקצועיות המובילות בתחומו, וקיבל על עבודתו מספר רב של פרסים בארץ ובעולם. כמה מן הטכנולוגיות שפותחו במעבדתו של פרופ' זלבסקי מוסחרו דרך ביראד, חברת המסחור של בר-אילן, והפכו לחברות הזנק ישראליות מובילות. 

מוקד פעילותו של פרופ' זלבסקי כדיקן הפקולטה להנדסה הוא קידום תוכניות לימוד חדשות ואישורן, בתחומי הנדסת תעשייה ומערכות מידע, הנדסת מדעי הנתונים, הנדסת חומרים, הנדסת תוכנה, מגמת נוירו-הנדסה, מגמת הנדסה קוונטית ועוד.  הוא פועל לקליטת סטודנטים חדשים לתוכניות אלה, הרחבת התשתיות הפיזיות של הפקולטה כדי לאפשר גידול הן במספר החוקרים והן במספר הסטודנטים (לכל התארים) והגדלת תפוקות המחקר של החוקרים תוך ייצור קשרים פוריים וענֵפים מול תעשיות ההיי-טק בארץ ובעולם. 

פרופ' זלבסקי התמנה כדיקן הפקולטה להנדסה בבר-אילן ב-2019. לפקולטה הגיע כמרצה וכחוקר ב-2003, לאחר תקופה של עבודה בחברות הזנק. הוא סיים לימודי דוקטורט בהנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב ב-1996.