Skip to main content
10.01.2021 | כו טבת התשפא

פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין

חתן פרס א.מ.ת. בשנת תש"פ, הוא חוקר מוביל בחקר הספרות והלשון של השפות השמיות הקדומות בכלל ושל התנ"ך בפרט. כמעט שאין תחום בחקר המקרא שלא זכה לעיוניו. למן מחקריו הראשונים, הוא מיישם שיטות ניתוח ופרשנות חדשניות שצצו לאחרונה בחקר הלשון, הספרות והתרבות.

תמונה
אליעזר רחב

פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין פרסם מאות מחקרים ורשימות בתחומים הללו, לרבות ספר על מתודולוגיה בחקר המקרא ותרגומו, שראה אור במהדורה שנייה בחדשים האחרונים, ותרגום מדויק וספרותי לספר איוב, עם מבוא והערות פרשניות רבות בהוצאת ייל בשנה האחרונה.

פרופ' גרינשטיין הגיע לאוניברסיטת בר-אילן בשנת 2006 לאחר יותר מעשור שנים של הוראה באוניברסיטת תל-אביב ו-20 שנה של הוראה בסמינר התיאולוגי היהודי בניו יורק. הוא לימד בכמה מוסדות יוקרתיים כמו ייל, פרינסטון והאלמה מאטר שלו, אוניברסיטת קולומביה.

באוניברסיטת בר-אילן כיהן פרופ' גרינשטיין כראש המכון לפרשנות המקרא היהודית למעלה מעשור וניהל את התוכנית הבין-תחומית ללימודי פרשנות ותרבות במשך ארבע שנים. מאז 1974 הוא עורך כתב העת המוערך Journal of the Ancient Near Eastern Society, ובמשך שש שנים ערך את סדרת הספרים המתקדמת Society of Biblical Literature Semeia Studies.

פרופ' גרינשטיין קיבל מענקי מחקר מכובדים מ-National Endowment of the Humanities, Guggenheim Memorial Foundation, ושלוש פעמים מהקרן הישראלית למדע. הוא הנחה 35 דוקטורנטים ו-12 מסטרנטים, וממשיך גם היום להנחות תלמידי מחקר. כמה וכמה מתלמידיו ממשיכים את דרכיו בחקר המקרא ובהוראתו במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם.