Skip to main content
10.01.2021 | כו טבת התשפא

ד"ר משה דסאו

המחקר במעבדתו של ד"ר משה דסאו מתמקד בנגיפים המאפיינים מחלות הנפוצות במדינות מתפתחות ובאזורים מוכי עוני בעולם

תמונה
משה רחב

ד"ר משה דסאו עומד בראש המעבדה לביולוגיה מבנית של מחלות מדבקות בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בגליל. מטרתו ארוכת הטווח של המחקר היא לאתר תהליכים ביולוגיים שהם ייחודיים לנגיפים ולטפילים כדי שבעזרתם ניתן יהיה לפתח אסטרטגיות טיפול פורצות דרך

ד"ר דסאו משתמש בכלים של ביולוגיה מבנית וטכניקות ביו-פיסיקאליות בניסיון להבין את התפקוד של חלבונים הנגיפיים ברמה האטומית. לדבריו, הביולוגיה המבנית פורטת תהליכים ביולוגים לרמה של החוקים הפיזיקליים והכימיים, ומאפשרת להבין את המנגנונים ברזולוציה אטומית.

ד"ר דסאו הוא קריסטלוגרף (קריסטלוגרפיה מוגדרת כמדע ניסויי העוסק בקביעת סידור האטומים בדגימה גבישית), ביופיסיקאי וביוכימאי בהכשרתו. את הדוקטורט השלים במחלקה לביוכימיה באוניברסיטת תל-אביב, ואת הפוסט-דוקטורט עשה באוניברסיטת ייל בארה"ב. מחקריו של ד"ר דסאו פורסמו בכתבי עת מדעיים יוקרתיים בעולם.

ההחלטה לחזור לישראל, לעבוד כחוקר בפקולטה לרפואה ולהתגורר עם משפחתו בישוב הקהילתי כמון לא הייתה מקרית. "מאז שירותי הצבאי, שהיה ברובו בגליל רציתי לחזור ולגדל כאן את ילדיי. מלבד זאת, כבר משנות ה-90 כששמעתי לראשונה על הפקולטה לרפואה שעתידה לקום בגליל, רציתי לבוא לכאן כחוקר. ראיתי בכך הזדמנות מקצועית ואידאולוגית להיות שותף להקמת הפקולטה לרפואה, ולנתב אותה לפסגות מחקריות ומדעיות".